Пенсія

Пенсійна реформа:

Проект пенсійної реформи

Особливості проведення

Питання і відповіді

Проблеми і заходи

Пенсійний майдан

 

Зміни,

що передбачені реформою

- держслужбовцям

- військовослужбовцям

- вчителям

 

Пенсія

Бюджет на 2013 рік

Перерахунок з 01.01.11р.

Необхідні документи

Заробітна плата

Пам'ятка пенсіонеру

Пенсійне посвідчення

Пенсія інвалідам

Пенсія вчителям

Пенсія підприємцям

Пенсія будівельникам

Пенсія харчовикам

Пенсія партизанам

Пенсія учасникам війни

Пенсія дітям війни

Пенсія військовослужбовцям

Пенсія держслужбовцям

Пенсія за особливі заслуги

 

Закони

про пенсійне забезпечення

 

 

 

N 36, 16.01.2003, Постанова,  Кабінет Міністрів України

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 січня 2003 р. N 36

Київ

Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

          ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ  N 1644 від 13.12.2004, N  276 від 13.03.2006, N  173 від 24.02.2010 )

 

Відповідно до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Список N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах;

Список N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

2. Абзац другий підпункту 3 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р. N 223 "Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення після повного відселення жителів" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 6, ст. 215) викласти у такій редакції:

"час роботи (служби) зараховується до трудового стажу, до вислуги років - у полуторному розмірі (в тому числі за Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. N 36)".

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 11 березня 1994 р. N 162 "Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах";

постанову Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1994 р. N 773 "Про внесення змін і доповнень до списків N 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах".

4. Доручити Міністерству праці та соціальної політики давати роз'яснення щодо порядку застосування списків, затверджених цією постановою.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 січня 2003 р. N 36

СПИСОК N 1

виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

------------------------------------------------------------------

  Позиція  |  Виробництва, роботи, професії, посади і показники

------------------------------------------------------------------

                               I. ГІРНИЧІ РОБОТИ

              Видобування корисних  копалин.  Геологорозвідувальні

              роботи.   Будівництво,    реконструкція,    технічне

              переозброєння  і капітальний ремонт шахт,  рудників,

              копалень, метрополітенів, підземних каналів, тунелів

              та інших підземних споруд

                     1. Підземні роботи в шахтах, рудниках

                  і копальнях на видобуванні корисних копалин,

                    в геологорозвідці, на дренажних шахтах,

                    на будівництві шахт, рудників, копалень

1.1а          а) усі робітники,  зайняті повний  робочий  день  на

              підземних роботах

1.1б          б) керівники та фахівці підземних дільниць

1.1в          в) керівники шахт, шахтоуправлінь на правах шахт,

              рудників і копалень:

1.1в          головні енергетики

1.1в          головні інженери

1.1в          головні механіки

1.1в          директори (інші керівники)

1.1г          г) працівники,  зайняті на підземних  роботах  50  і

              більше  відсотків робочого часу на рік (в обліковому

              періоді):

1.1г          газомірники

1.1г          гірники на геологічних роботах

1.1г          гірники на маркшейдерських роботах

1.1г          електрослюсарі (слюсарі)  чергові   та   з   ремонту

              устаткування,  зайняті  на  роботах з обслуговування

              стовбурів, шурфів і підіймальних машин

1.1г          каротажники

1.1г          кріпильники

1.1г          робітники та фахівці, зайняті  монтажем, демонтажем,

              ремонтом і налагодженням устаткування

1.1г          геологи, геологи дільничні

1.1г          геофізики

1.1г          гідрогеологи

1.1г          головні геологи

1.1г          головні енергетики шахтобудівних  і  прирівняних  до

              них управлінь, їх заступники

1.1г          головні інженери  шахтобудівних і прирівняних до них

              управлінь,  їх заступники з виробництва,  підземного

              будівництва і охорони праці

1.1г          головні маркшейдери, їх заступники

1.1г          головні механіки шахтобудівних і прирівняних до  них

              управлінь, їх заступники

1.1г          диспетчери      внутрішньошахтового      (шахтового)

              транспорту

1.1г          диспетчери гірничі

1.1г          електрики (старші електрики) цеху

1.1г          електромеханіки (старші електромеханіки)

1.1г          електромонтажники-налагоджувальники з          числа

              працівників спеціалізованих  монтажних  організацій,

              зайнятих    на    будівництві    підземних    споруд

              спеціального призначення

1.1г          енергетики (старші енергетики)

1.1г          завідувачі гірничих робіт

1.1г          завідувачі складів  (підземних   складів   вибухових

              матеріалів)

1.1г          заступники головних    інженерів    з   виробництва,

              технології  (головні  технологи),   охорони   праці,

              буропідривних     (бурових,     підривних)    робіт,

              вентиляції, підземного транспорту

1.1г          заступники головних   технологів   з    виробництва,

              буропідривних     (бурових,     підривних)    робіт,

              вентиляції, підземного транспорту

1.1г          заступники головних механіків

1.1г          заступники головних енергетиків

1.1г          заступники з виробництва (шахтобудівництва), охорони

              праці директорів (начальників) шахт,  шахтоуправлінь

              на правах шахт, рудників і копалень

1.1г          інженери, зайняті в змінах

1.1г          інженери з  налагоджування  й  випробувань  з  числа

              працівників спеціалізованих  монтажних  організацій,

              зайнятих    на    будівництві    підземних    споруд

              спеціального призначення

1.1г          інженери (провідні,  1-2 категорій та без категорій)

              з налагодження та випробувань

1.1г          інспектори гірничотехнічні   дільничні   на  шахтах,

              рудниках, копальнях з підземними роботами

1.1г          маркшейдери, маркшейдери дільничні

1.1г          майстри виробничих дільниць

1.1г          майстри гірничі проходки шахти

1.1г          майстри, зайняті на роботах з водовідливу,  зв'язку,

              в повітряному господарстві

1.1г          майстри (старші майстри) контрольні

1.1г          механіки з   підіймальних   установок   (механіки  з

              підіймання)

1.1г          механіки (старші механіки), зайняті в змінах

1.1г          начальники дільниць,  їх  заступники,  які виконують

              роботи в підземних умовах

1.1г          начальники змін

1.1г          начальники проходки  шахт   (гірничих   цехів),   їх

              заступники

1.1г          начальники шахтобудівних   і   прирівняних   до  них

              управлінь,  їх заступники з виробництва,  підземного

              будівництва та охорони праці

1.1г          нормувальники гірничі

1.1г          нормувальники гірничі    на    підземних     роботах

              (дільничні)

1.1г          техніки (1-2    категорій,    без    категорій)    з

              налагодження та випробувань;  техніки з налагодження

              та  випробувань  з числа працівників спеціалізованих

              монтажних  організацій,  зайнятих   на   будівництві

              підземних споруд спеціального призначення

1.1г          технічні керівники, їх заступники

1.1г          хронометражисти на підземних роботах (підземні)

1.1д          д) керівники та фахівці управлінь, партій, контор та

              інших підприємств і організацій та їх філій, зайняті

              на  підземних роботах 50 відсотків і більше робочого

              часу на рік (в обліковому періоді):

1.1д          головні енергетики, їх заступники

1.1д          головні інженери, їх заступники з виробництва

1.1д          головні маркшейдери, їх заступники

1.1д          головні механіки, їх заступники

1.1д          електромеханіки

1.1д          енергетики

1.1д          інженери з охорони праці (гірничі)

1.1д          маркшейдери дільничні

1.1д          майстри

1.1д          майстри гірничі

1.1д          механіки

1.1д          начальники дільниць, їх заступники

1.1д          начальники управлінь (партій,  контор підприємств  і

              філій), їх заступники з виробництва

1.1д          нормувальники гірничі     на    підземних    роботах

              (дільничні)

______________

Примітка. Працівникам, переліченим у підпунктах "г" і "д", зайнятим на підземних роботах менше половини робочого часу на рік (в обліковому періоді), пенсія призначається за Списком N 2

1.1е          е) всі  працівники,  зайняті повний робочий день під

              землею обслуговуванням зазначених вище робітників  і

              службовців  (медперсонал  підземних  пунктів охорони

              здоров'я,  працівники підземного телефонного зв'язку

              тощо)

        2. Підземні роботи на будівництві, реконструкції,

         технічному переозброєнні і капітальному ремонті

           гірничих виробок, метрополітенів, підземних

            каналів, тунелів та інших підземних споруд

1.2а          а) робітники

1.2а          арматурники

1.2а          бетоняри

1.2а          бурильники шпурів

1.2а          вибуховики

1.2а          водії автотранспортних засобів (самоскидів)

1.2а          гірники підземні

1.2а          електрогазозварники

1.2а          електрозварники на автоматичних та напівавтоматичних

              машинах

1.2а          електрозварники ручного зварювання

1.2а          електромонтажники вторинних ланцюгів

1.2а          електромонтажники з кабельних мереж

1.2а          електромонтажники з   освітлення  та  освітлювальних

              мереж спеціалізованих монтажних організацій, зайняті

              на   будівництві   підземних   споруд   спеціального

              призначення

1.2а          електромонтажники з розподільних пристроїв

1-2а          електромонтажники      силових          мереж     та

              електроустаткування

1.2а          електромонтери з обслуговування  підстанцій, зайняті

              на проходках шахти

1-2а          електромонтери з    ремонту    та     обслуговування

              електроустаткування     спеціалізованих    монтажних

              організацій, зайняті на будівництві підземних споруд

              спеціального призначення

1.2а          електрослюсарі з проходки

1.2а          електрослюсарі-монтажники                 підземного

              гірничопрохідницького устаткування

1.2а          електрослюсарі (слюсарі)   чергові   та   з  ремонту

              устаткування

1.2а          ізолювальники

1.2а          кріпильники

1.2а          лебідники

1.2а          машиністи бульдозерів

1.2а          машиністи бурових установок

1.2а          машиністи екскаваторів   одноковшових,   зайняті  на

              проходці шахти

1.2а          машиністи електровозів

1.2а          машиністи електролебідок

1.2а          машиністи кранів (кранівники)

1.2а          машиністи мотовозів

1.2а          машиністи навантажувальних машин

1.2а          машиністи насосних установок

1.2а          машиністи підземних самохідних машин

1.2а          машиністи підіймальних  машин,  зайняті  на "сліпих"

              стовбурах

1.2а          машиністи підіймально-пересувних риштувань

1.2а          машиністи прохідницьких комплексів

1.2а          машиністи скреперів

1.2а          машиністи скреперних лебідок

1.2а          монтажники зв'язку  -  спаювальники  спеціалізованих

              монтажних   організацій,   зайняті   на  будівництві

              підземних споруд спеціального призначення

1.2а          монтажники з  монтажу  сталевих  та   залізобетонних

              конструкцій,  у тому числі спеціалізованих монтажних

              організацій, зайняті на будівництві підземних споруд

              спеціального призначення

1.2а          монтажники приладів   та   апаратури   автоматичного

              контролю,  регулювання та керування  спеціалізованих

              монтажних   організацій,   зайняті   на  будівництві

              підземних споруд спеціального призначення

1.2а          монтажники технологічного устаткування та пов'язаних

              з    ним   конструкцій   спеціалізованих   монтажних

              організацій,  що зайняті  на  будівництві  підземних

              споруд спеціального призначення

1.2а          мотористи вентиляційних    установок,   зайняті   на

              проходках шахти

1.2а          прохідники

1.2а          роздавальники вибухових матеріалів

1.2а          стовбурові (підземні)

1.2а          транспортувальники (обслуговування механізмів)

1.2а          чеканники

1.2б          б) працівники,    зайняті   на   підземних   роботах

              50 відсотків  і  більше   робочого   часу   на   рік

              (в обліковому періоді)

1.2б          гірники на маркшейдерських роботах

1.2б          головні енергетики, їх заступники

1.2б          головні інженери,   їх   заступники  з  виробництва,

              підземного будівництва

1.2б          головні маркшейдери, їх заступники

1.2б          головні механіки, їх заступники

1.2б          директори (начальники) шахт, їх заступники

1.2б          електромеханіки підземних дільниць, їх заступники

1.2б          енергетики підземних дільниць

1.2б          інженери з гірничих робіт підземних дільниць

1.2б          маркшейдери

1.2б          майстри гірничих дільниць

1.2б          механіки, зайняті в змінах

1.2б          механіки підземних дільниць

1.2б          монтажники гірничого   устаткування,   зайняті    на

              проходках шахт

1.2б          начальники дільниць, їх заступники

1.2б          начальники змін

1.2б          начальники управлінь,  їх  заступники з виробництва,

              підземного будівництва

1.2б          нормувальники гірничі

1.2б          техніки підземних дільниць

1.2б          технічні керівники, їх заступники

_______________

Примітка. Працівникам, переліченим в пункті "б", зайнятим на підземних роботах менше половини робочого часу на рік (в обліковому періоді), пенсія призначається за Списком N 2.

                        3. Розрізи з видобування вугілля

                  Коркинського, Вахрушівського і Вовчанського

                 вугільних родовищ, а також розрізи (кар'єри),

                    рудники і відвали з видобування корисних

                     копалин заглибшки 150 метрів і глибше

1.3-1         працівники, зайняті  повний робочий день у розрізах,

              кар'єрах,  рудниках і  відвалах,  крім  зайнятих  на

              поверхні

                         4. Виробництво гірського воску

                             (воску буровугільного)

                                  та озокериту

1.4а          а) робітники

1.4а          апаратники виробництва гірського воску

1.4а          машиністи розливальних машин

1.4а-3        робітники, зайняті    розливом    озокериту   ручним

              способом

1.4б          б) керівники

1.4б          майстри, старші майстри

                    5. Аварійно-рятувальні частини (станції)

1.5а          а) робітники

1.5а          набирачі проб у шахтах (рудниках)

1.5а          ремонтувальники респіраторів та протигазів

1.5а          респіраторники

1.5б          б) керівники та фахівці (командний склад)

1.5б          командири взводів, їх заступники (помічники)

1.5б          командири відділень, їх заступники (помічники)

1.5б          командири загонів, їх заступники (помічники)

1.5б          командири пунктів, їх заступники (помічники)

                  II. ПІДГОТОВКА РУД, ЗБАГАЧЕННЯ, ОКУСКУВАННЯ

                   (АГЛОМЕРАЦІЯ, БРИКЕТУВАННЯ, ОГРУДКУВАННЯ),

                       ВИПАЛЮВАННЯ РУД І НЕРУДНИХ КОПАЛИН

2а            а) робітники

2а            агломератники

2а            бункерувальники, зайняті    на    видачі    гарячого

              агломерату та обкотишів

2а            вагранники

2а            вивантажувачі гарячого агломерату та обкотишів

2а            вивантажувачі пилу

2а            газівники

2а            горнові на агломерації та випалюванні

2а            грохотники - шурувальники

2а            дозувальники гарячого повертання

2а            дозувальники, зайняті завалюванням у подрібнювальних

              відділеннях

2а            дробильники, зайняті     подрібнюванням     гарячого

              агломерату

2а            завантажувачі-вивантажувачі вагранок і печей

2а            машиністи електровозів гасильних вагонів

2а            машиністи змішувальних барабанів, зайняті на роботах

              з рудою,  що містить у  пилу  2  відсотки  і  більше

              кристалічного   (вільного)   двооксиду  кремнію,  на

              гарячому повертанні

2а            машиністи конвеєрів,    зайняті     транспортуванням

              гарячого агломерату та обкотишів

2а            машиністи кранів        (кранівники),        зайняті

              транспортуванням гарячого агломерату та обкотишів

2а            машиністи охолоджувачів

2а            машиністи перекидних  жолобів,  зайняті на роботах з

              гарячим агломератом

2а            обпалювачі

2а            транспортувальники (такелажні    роботи),    зайняті

              виданням гарячого агломерату та обкотишів

2а-3          робітники, зайняті  шихтуванням  рудних  і  нерудних

              копалин    (включаючи   шихтування   у   виробництві

              обкотишів),  що містять у пилу 2 відсотки  і  більше

              кристалічного (вільного) двооксиду кремнію:

2а-3          бункерувальники

2а-3          грохотники

2а-3          дозувальники

2а-3          дробильники

2а-3          машиністи млинів

2а-3          машиністи живильників

2а-3          машиністи конвеєрів

2а-3          шихтувальники

2а-3          вантажники, зайняті вивантаженням сировини,  палива,

              гарячого  агломерату  і  сипучих  матеріалів  ручним

              способом

2а-3а         робітники, зайняті дробленням,  помелом, сортуванням

              та збагаченням руди чорних металів, нерудних копалин

              і  гірничохімічної  сировини,  що містять у пилу 2 і

              більше відсотків кристалічного (вільного)  двооксиду

              кремнію:

2а-3а         бункерувальники

2а-3а         грохотники

2а-3а         дозувальники

2а-3а         дробильники

2а-3а         машиністи живильників,    зайняті   поданням   сухої

              сировини

2а-3а         машиністи конвеєрів

2а-3а         машиністи кранів (кранівники)

2а-3а         машиністи млинів

2а-3а         сепараторники (на сухому помелі)

2а-3б         робітники ремонтних    служб,    зайняті    ремонтом

              устаткування в місцях його встановлення на дільницях

              (робочих   місцях)   діючих   виробництв,    основні

              робітники   яких  користуються  правом  на  пільгове

              пенсійне забезпечення за Списком N 1:

2а-3б         газорізальники

2а-3б         електрогазозварники

2а-3б         електрозварники ручного зварювання

2а-3б         електромонтери з     ремонту    та    обслуговування

              електроустаткування

2а-3б         електрослюсарі (слюсарі)  чергові   та   з   ремонту

              устаткування

2а-3б         слюсарі-ремонтники

2а-3в         робітники, зайняті  на  дробильних,   випалювальних,

              збагачувальних,   огрудкувальних   та   шихтувальних

              фабриках (у цехах) рудних  і  нерудних  копалин,  що

              містять  у  пилу  2  відсотки і більше кристалічного

              (вільного) двооксиду кремнію:

2а-3в         вогнетривники, зайняті на гарячих роботах

2а-3в         машиністи ексгаустерів

2а-3в         машиністи змішувальних барабанів

2а-3в         машиністи конвеєрів

2а-3в         машиністи кранів (кранівники)

2а-3в         машиністи насосних установок

2а-3в         машиністи огрудковувачів

2а-3в         сепараторники

2а-3в         фільтрувальники

2б            б) працівники, зайняті на гарячих ділянках робіт, на

              дільницях (фабрик,  цехів)  дроблення,  випалювання,

              збагачування,  огрудкування,  подрібнювання, помелу,

              шихтування рудних і нерудних копалин,  що містять  у

              пилу  2  і більше відсотків кристалічного (вільного)

              двооксиду кремнію:

2б            електрики

2б            майстри, старші майстри

2б            механіки

                 1. Збагачення руд і пісків під час видобування

                  кольорових, дорогоцінних металів та алмазів

2.1а          а) робітники

2.1а          апаратники вилуговування

2.1а          апаратники збагачення золотовмісних руд

2.1а          апаратники-гідрометалурги, зайняті на  автоклавах  і

              вилуговуванням

2.1а          грохотники

2.1а          доводжувачі

2.1а          дозувальники, зайняті приготуванням ксантогенату

2.1а          дозувальник реагентів

2.1а          дробильники, зайняті  на  подрібнювальних  дільницях

              (відділеннях)

2.1а          завантажувачі дробильно-помельного устаткування

2.1а          машиністи живильників, зайняті дробленням

2.1а          машиністи сушильних установок

2.1а          обпалювачі

2.1а          плавильники

2.1а          пробовідбірники, зайняті    повний    робочий   день

              відбиранням   проб,   що   містять    ціаніди    або

              кристалічний (вільний) двооксид кремнію

2.1а          розчиняльники реагентів,  зайняті  приготуванням  та

              застосуванням ксантогенату

2.1а          сушильники, зайняті    сушінням    і    квартуванням

              концентратів

2.1а-3а       робітники (технологічний   та  ремонтний  персонал),

              зайняті  на  роботах  із   застосуванням   ціанистих

              розчинів

2.1а-3б       робітники, зайняті      збагаченням,     дробленням,

              подрібненням,  помелом  та  шихтуванням   рудних   і

              нерудних  копалин,  що  містять  у  пилу  2 і більше

              відсотків   кристалічного    (вільного)    двооксиду

              кремнію:

2.1а-3б       дозувальники

2.1а-3б       машиністи конвеєрів

2.1а-3б       машиністи млинів із сухим помелом

2.1а-3б       шихтувальники

2.1а-3в       робітники, зайняті обробленням шламів

2.1а-3г       робітники ремонтних    служб,    зайняті    ремонтом

              устаткування в місцях його встановлення на дільницях

              (робочих    місцях)   діючих   виробництв,   основні

              робітники  яких  користуються  правом  на   пільгове

              пенсійне забезпечення за Списком N 1:

2.1а-3г       електрогазозварники

2.1а-3г       електрозварники ручного зварювання

2.1а-3г       електромонтери з     ремонту    та    обслуговування

              електроустаткування

2.1а-3г       слюсарі-ремонтники

2.1б          б) керівники

2.1б          майстри, старші майстри

2.1б          майстри, старші майстри з ремонту  устаткування,  де

              застосовуються ціанисті розчини

                             III. ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ

                             1. Доменне виробництво

3.1а          а) робітники

3.1а          бригадири бункерів

3.1а          бригадири розливальних машин

3.1а          бункерувальники доменних печей

3.1а          вантажники,   зайняті    розвантаженням     гарячого

              агломерату на бункерах

3.1а          верхові доменних печей

3.1а          водопровідники доменних печей

3.1а          газівники доменних печей

3.1а          горнові доменних печей

3.1а          горнові з десульфурації чавуну

3.1а          ковшові

3.1а          машиністи вагонів-вагів,   зайняті   в   тунелях   і

              підбункерних приміщеннях

3.1а          машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті

              на гарячих роботах

3.1а          машиністи розливальних машин

3.1а          машиністи тельферів, зайняті на гарячих роботах

3.1а          машиністи шихтоподачі,   зайняті   на   бункерах   і

              підбункерних приміщеннях

3.1а          машиністи електровозів металургійних цехів,  зайняті

              у тунелях

3.1а          вогнетривники, зайняті на гарячих роботах

3.1а          прибиральники відходів  металургійного  виробництва,

              зайняті прибиранням колошникового пилу та очищенням

              газопроводів

3.1а          скіпові

3.1а          стропальники, зайняті на гарячих роботах

3.1а          транспортувальники шихти,  зайняті  транспортуванням

              шихти у частково механізовані доменні печі

3.1а          шлакувальники

3.1а-3        робітники ремонтних    служб,    зайняті    ремонтом

              устаткування в місцях його встановлення на дільницях

              (робочих    місцях)   діючих   виробництв,   основні

              робітники  яких  користуються  правом  на   пільгове

              пенсійне забезпечення за Списком N 1:

3.1а-3        електрогазозварники

3.1а-3        електрозварники ручного зварювання

3.1а-3        електромонтери з     ремонту    та    обслуговування

              електроустаткування

3.1а-3        слюсарі-ремонтники

3.1б          б) керівники

3.1б          майстри, старші майстри, зайняті на ділянках гарячих

              робіт

                      2. Виробництво сталі та феросплавів.

                          Підготовка сумішей та ремонт

                              металургійних печей

3.2а          а) робітники

3.2а          бригадири двору виливниць

3.2а          вагранники

3.2а          варники пеку,  зайняті  варінням  смоли  та сушінням

              днищ

3.2а          вогнетривники, зайняті на гарячих роботах

3.2а          газівники

3.2а          горнові феросплавних печей

3.2а          готувачі составів до розливання плавок

3.2а          готувачі сталерозливних канав

3.2а          завантажувачі шихти

3.2а          клеймувальники гарячого металу, зайняті клеймуванням

              ручним способом та клеймуванням в торець заготовки

3.2а          ковшові

3.2а          машиністи гідроочищення та змазування виливниць

3.2а          машиністи дистрибуторів      (без      дистанційного

              керування)

3.2а          машиністи завалювальних машин

3.2а          машиністи заправних машин

3.2а          машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті

              на гарячих роботах

3.2а          машиністи машин вогневого зачищення

3.2а          машиністи розливальних машин

3.2а          машиністи тельферів, зайняті на гарячих роботах

3.2а          машиністи-транспортувальники гарячого металу

3.2а          міксерові

3.2а          набирачі стопорів

3.2а          обпалювачі, зайняті у феросплавному виробництві

3.2а          оброблювачі поверхневих дефектів металу

3.2а          оператори машин   безперервного   лиття   заготівок,

              зайняті  на  гарячих  роботах  (розливальний  пульт,

              газорізання, головний пост, прибиральні механізми)

3.2а          оператори постів  керування,   зайняті   обробленням

              гарячого металу

3.2а          підручні сталеварів електропечей

3.2а          підручні сталеварів конверторів

3.2а          підручні сталеварів мартенівських печей

3.2а          підручні сталеварів    установок    електрошлакового

              переплаву

3.2а          підручні сталеварів установок позапічного оброблення

              сталі

3.2а          плавильники розкислювачів

3.2а          плавильники синтетичних шлаків

3.2а          плавильники феросплавів

3.2а          прожарювачі

3.2а          розливальники сталі

3.2а          слюсарі-ремонтники, зайняті   ремонтом  феросплавних

              печей в гарячому стані

3.2а          сталевари електропечей

3.2а          сталевари конвертерів

3.2а          сталевари мартенівських печей

3.2а          сталевари установок електрошлакового переплаву

3.2а          сталевари установок позапічного оброблення сталі

3.2а          стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт

3.2а          термісти прокату  й  труб,   зайняті   завантаженням

              ручним способом гарячого металу або постійно зайняті

              на гарячих роботах

3.2а          чистильники феросплавів

3.2а          шихтувальники, зайняті   обслуговуванням   печей   з

              виплавки феромарганцю,  ферованадію,  марганцевистих

              сталей та марганцевих сплавів

3.2а          шлакувальники

3.2а-3        робітники ремонтних    служб,    зайняті    ремонтом

              устаткування в місцях його встановлення на дільницях

              (робочих    місцях)   діючих   виробництв,   основні

              робітники  яких  користуються  правом  на   пільгове

              пенсійне забезпечення за Списком N 1:

3.2а          електрогазозварники

3.2а          електродники

3.2а          електрозварники ручного зварювання

3.2а          електрозварники ручного     зварювання,      зайняті

              нарощуванням   кожухів  біля  феросплавних  печей  з

              виплавки феромарганцю, ферованадію

3.2а-3        електромонтери з    ремонту    та     обслуговування

              електроустаткування

3.2а-3        слюсарі-ремонтники

3.2б          б) керівники

3.2б          майстри, старші майстри, зайняті на гарячих ділянках

              робіт і на роботах із шкідливими умовами праці

                          3. Прокатне, колесопрокатне,

                 бандажопрокатне, вилопрокатне, бляхокатальне,

                    лудильне, оцинкувальне та освинцювальне

                  виробництва. Виробництво рейкових скріплень,

                   вирубування та зачищення гарячого металу.

                        Термічне оброблення. Виробництво

                              каліброваного металу

3.3а          а) робітники

3.3а          алюмініювальники

3.3а          апаратники електролітичного знежирення

3.3а          апаратники кристалізації,   зайняті   у  виробництві

              купоросу

3.3а          апаратники нейтралізації,  зайняті  на  роботах   із

              соляною кислотою

3.3а          апаратники регенерації,   зайняті   на   роботах  із

              соляною кислотою

3.3а          апаратники центрифугування,  зайняті на  виробництві

              купоросу

3.3а          вальцювальники із  складання  та  перевалки  клітей,

              зайняті перевалюванням клітей  на  гарячих  ділянках

              робіт

3.3а          вальцювальники калібрувальних     станів,    зайняті

              гарячим прокатом

3.3а          вальцювальники станів гарячого прокату

3.3а          варники пеку

3.3а          вогнетривники, зайняті на гарячих роботах

3.3а          газівники

3.3а          газорізальники, зайняті  різанням  країв  прокату  в

              гарячому стані

3.3а          гартівники, зайняті ручним вантаженням

3.3а          завантажувачі термічних печей

3.3а          кантувальники-укладальники

3.3а          клеймувальники гарячого металу, зайняті клеймуванням

              ручним способом або клеймуванням у торець заготовки

3.3а          ковалі на молотах і пресах

3.3а          ковалі-штампувальники

3.3а          ковалі-штампувальники на ротаційних машинах

3.3а          котлочистильники, зайняті на очищенні топок печей та

              тунелів

3.3а          листобійники

3.3а          лудильники (оцинковувачі) електролітичним методом

3.3а          лудильники гарячим способом

3.3а          машиністи завантажувальних  механізмів,  зайняті  на

              гарячих ділянках робіт

3.3а          машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті

              на гарячих роботах

3.3а          машиністи машин вогневого зачищення

3.3а          машиністи на молотах, пресах та маніпуляторах

3.3а          машиністи пресів, зайняті на гарячих роботах

3.3а          машиністи реверсивних    парових   машин   прокатних

              станів, зайняті гарячим прокатом

3.3а          машиністи тельферів, зайняті на гарячих роботах

3.3а          нагрівальники металу

3.3а          оброблювачі поверхневих дефектів металу

3.3а          оператори постів  керування агрегатами безперервного

              травлення,   знежирення,   лудіння,   оцинковування,

              лакування  та  відпалювання,  зайняті  в травильних,

              лудильних,    алюмоцинкувальних,     освинцювальних,

              оцинковувальних відділеннях

3.3а          оператори постів керування станами гарячої прокатки

3.3а          оператори постів  керування,  зайняті   на   гарячих

              роботах

3.3а          освинцювальники

3.3а          оцинковувачі гарячим способом

3.3а          підручні вальцювальників станів гарячого прокату

3.3а          посадчики металу

3.3а          правильники прокату   й   труб,  зайняті  правленням

              гарячого прокату

3.3а          пресувальники-прошивальники рейкових      скріплень,

              зайняті на гарячому штампуванні

3.3а          пресувальники коліс та бандажів,  зайняті на гарячих

              роботах

3.3а          різальники гарячого металу

3.3а          робітники, зайняті   розковуванням,   загинанням  та

              заклепуванням трубок гарячим способом

3.3а          прибиральники відходів  металургійного  виробництва,

              зайняті прибиранням окалини під час гарячої прокатки

              металу

3.3а          прибиральники гарячого металу

3.3а          стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт і на

              роботах із шкідливими умовами праці

3.3а          термісти прокату  й   труб,   зайняті   на   ручному

              вантаженні  або постійно зайняті на гарячих ділянках

              робіт

3.3а          травильники

3.3а          укладальники прокату, зайняті на гарячих роботах

3.3а          шлакувальники

3.3а-3б       робітники ремонтних    служб,    зайняті    ремонтом

              устаткування в місцях його встановлення на дільницях

              (робочих    місцях)   діючих   виробництв,   основні

              робітники  яких  користуються  правом  на   пільгове

              пенсійне забезпечення за Списком N 1:

3.3а-3б       електрогазозварники

3.3а-3б       електрозварники ручного зварювання

3.3а-3б       електромонтери з     ремонту    та    обслуговування

              електроустаткування

3.3а-3б       слюсарі-ремонтники

3.3б          б) керівники

3.3б          майстри, старші майстри, зайняті на гарячих ділянках

              робіт і на роботах із шкідливими умовами праці

                      4. Виробництво труб: трубопрокатне,

                   трубозварювальне, електротрубозварювальне,

                   трубоволочильне, труболиварне, фітингове,

                      балонне, термічне та оцинковувальне;

                        підготовка та вирубування металу

3.4а          а) робітники

3.4а          апаратники кристалізації,   зайняті   у  виробництві

              купоросу

3.4а          апаратники центрифугування,  зайняті  у  виробництві

              купоросу

3.4а          асфальтувальники труб

3.4а          бригадири молотових відділень

3.4а          вагранники

3.4а          вальцювальники обкатних  машин,   зайняті   обкаткою

              балонів у гарячому стані

3.4а          вальцювальники станів гарячого прокату труб

3.4а          вальцювальники станів пічного зварювання труб

3.4а          вогнетривники, зайняті на гарячих роботах

3.4а          волочильники труб, зайняті на гарячих роботах

3.4а          газівники

3.4а          гартівники, зайняті  ручним  завантаженням  гарячого

              металу

3.4а          завалювальники шихти у вагранки та печі

3.4а          заварники труб та балонів

3.4а          заливальники металу

3.4а          зварники пічного зварювання труб

3.4а          заливальники-труболиварники

3.4а          кантувальники-укладальники, зайняті             біля

              нагрівальних печей

3.4           клеймувальники гарячого   металу,   зайняті   ручним

              клеймуванням

3.4а          ковалі на молотах і пресах

3.4а          ковалі-штампувальники

3.4а          машиністи завантажувальних  механізмів,  зайняті  на

              гарячих роботах

3.4а          машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті

              на гарячих ділянках робіт і на роботах із шкідливими

              умовами праці

3.4а          машиністи на молотах, пресах та маніпуляторах

3.4а          машиністи тельферів,  зайняті  на  гарячих  ділянках

              робіт

3.4а          машиністи-транспортувальники гарячого металу

3.4а          нагрівальники металу

3.4а          оброблювачі поверхневих дефектів металу

3.4а          обрубувачі, зайняті обробленням  литва  наждаком  та

              ручним      способом      (молотками,      зубилами,

              пневмоінструментом)

3.4а          оператори постів  керування станами гарячого прокату

              труб

3.4а          оператори постів   керування,   зайняті  на  гарячих

              роботах

3.4а          освинцювальники

3.4а          оцинковувачі гарячим способом

3.4а          підручні вальцювальників  станів  гарячого   прокату

              труб

3.4а          плавильники

3.4а          посадчики металу

3.4а          правильники прокату   й  труб,  зайняті  на  гарячих

              роботах

3.4а          пресувальники гарячих  труб,  зайняті  на  прошивних

              пресах

3.4а          різальники гарячого металу

3.4а          прибиральники гарячого металу

3.4а          стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт

3.4а          термісти прокату й труб,  зайняті  на  роботах  біля

              печей з температурним режимом (900 і вище)  град.  С

              обробки легованих марок сталі та сплавів

3.4а          травильники

3.4а          труболиварники-формувальники

3.4а          укладальники прокату, зайняті на гарячих роботах

3.4а          шлакувальники

3.4а-3        робітники ремонтних    служб,    зайняті    ремонтом

              устаткування в місцях його встановлення на дільницях

              (робочих    місцях)   діючих   виробництв,   основні

              робітники  яких  користуються  правом  на   пільгове

              пенсійне забезпечення за Списком N 1:

3.4а-3        електрогазозварники

3.4а-3        електрозварники ручного зварювання

3.4а-3        електромонтери з     ремонту    та    обслуговування

              електроустаткування

3.4а-3        слюсарі-ремонтники

3.4б          б) керівники

3.4б          майстри, старші майстри, зайняті на гарячих ділянках

              робіт і на роботах із шкідливими умовами праці

                             5. Виробництво метизів

3.5а          а) робітники

3.5а          гартівники, зайняті   гартуванням    у    свинцевих,

              ціанистих  ваннах,  у ваннах із розплавленими солями

              та на термотравильних агрегатах

3.5а          лудильники дроту, зайняті лудженням гарячим способом

3.5а          оцинковувачі гарячим способом

                         IV. ВИРОБНИЦТВО КОКСОПРОДУКТІВ

                  1. Коксове, пекококсове та термоантрацитове

                                  виробництва

4.1а          а) робітники

4.1а          апаратники, крім    зайнятих   вуглепідготовкою   та

              очищенням газу

4.1а          барильєтники

4.1а          вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт

4.1а          газівники коксових печей

4.1а          двереві

4.1а          завантажувачі-вивантажувачі термоантрацитових печей

4.1а          кабінники-кантівники

4.1а          люкові

4.1а          машиністи електровозів гасильних вагонів

4.1а          машиністи коксових машин

4.1а          машиністи коксонавантажувальних машин

4.1а          машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті

              на гарячих ділянках робіт

4.1а          машиністи мостових   перевантажувачів,   зайняті  на

              гарячих ділянках робіт

4.1а          машиністи установок сухого гасіння коксу

4.1а          рампівники

4.1а          стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт

4.1а          тунельники

4.1а          тунельники-мотористи скіпових підіймачів

4.1а          чистильники, зайняті      очищенням     пекококсової

              апаратури

4.1а-3        робітники ремонтних    служб,    зайняті    ремонтом

              устаткування в місцях його встановлення на дільницях

              (робочих   місцях)   діючих   виробництв,    основні

              робітники   яких  користуються  правом  на  пільгове

              пенсійне забезпечення за Списком N 1:

4.1а-3        електрогазозварники

4.1а-3        електрозварники ручного зварювання

4.1а-3        електромонтери з    ремонту    та     обслуговування

              електроустаткування

4.1а-3        монтажники устаткування коксохімічних виробництв

4.1а-3        монтажники технологічних трубопроводів

4.1а-3        слюсарі-ремонтники

4.1б          б) керівники

4.1б          майстри, старші    майстри,   зайняті   на   гарячих

              дільницях робіт і на роботах із  шкідливими  умовами

              праці

                          2. Коксохімічне виробництво

4.2а          а) робітники

4.2а          апаратники, у  тому числі зайняті знесірченням газу,

              у  виробництві  продуктів  з  наявністю  у   повітрі

              робочої   зони  шкідливих  речовин  1  або  2  класу

              небезпеки, а також канцерогенів

4.2а          бригадири на дільницях  основного  виробництва,  всі

              робітники якого зазначені у Списку N 1

4.2а          дробильники, зайняті   дробленням   з   наявністю  у

              повітрі робочої зони шкідливих речовин 1 або 2 класу

              небезпеки, а також канцерогенів

4.2а          зливальники-розливальники, зайняті   на   роботах  з

              наявністю у повітрі робочої зони шкідливих речовин 1

              або 2 класу небезпеки, а також канцерогенів

4.2а          машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті

              на гарячих ділянках робіт і на роботах із шкідливими

              умовами праці

4.2а-3а       робітники, зайняті на механізмах хімвиробництва,  за

              наявності у повітрі робочої зони шкідливих речовин 1

              або 2 класу небезпеки, а також канцерогенів

4.2а          розливальники хімічної продукції, зайняті на роботах

              з наявністю у повітрі робочої зони шкідливих речовин

              1 або 2 класу небезпеки, а також канцерогенів

4.2а          скруберники-насосники, зайняті    на    роботах    з

              наявністю у повітрі робочої зони шкідливих речовин 1

              або 2 класу небезпеки, а також канцерогенів

4.2а          стропальники, зайняті  на  дільницях гарячих робіт і

              на роботах із шкідливими умовами праці

4.2а          чистильники, зайняті очищенням апаратури

4.2а-3б       робітники ремонтних    служб,    зайняті    ремонтом

              устаткування в місцях його встановлення на дільницях

              (робочих   місцях)   діючих   виробництв,    основні

              робітники   яких  користуються  правом  на  пільгове

              пенсійне забезпечення за Списком N 1:

4.2а-3б       електрогазозварники

4.2а-3б       електрозварники ручного зварювання

4.2а-3б       електромонтери з    ремонту    та     обслуговування

              електроустаткування

4.2а-3б       монтажники устаткування коксохімічних виробництв

4.2а-3б       монтажники технологічних трубопроводів

4.2а-3б       слюсарі-ремонтники

4.2б          б) керівники

4.2           майстри, старші майстри, зайняті на гарячих ділянках

              робіт  і  на  роботах  з наявністю у повітрі робочої

              зони шкідливих речовин 1 або 2  класу  небезпеки,  а

              також канцерогенів

                       V. ВИРОБНИЦТВО ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ

                      ТА ОДЕРЖАННЯ ГАЗІВ У МЕТАЛУРГІЙНОМУ

                                  ВИРОБНИЦТВІ

5а            а) робітники

5а            газівники

5а            газогенераторники

                          VI. ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВІВ

                              (ДИНАСОВИХ ВИРОБІВ)

6а-3          робітники, зайняті  на  дробленні,   подрібненні   і

              помелі  нерудних  копалин,  що  містять  у  пилу 2 і

              більше відсотків кристалічного (вільного)  двооксиду

              кремнію

               VII. ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

                 1. Підготовка сировини та шихти.

                  Брикетування на мідно-сірчаних

                        заводах і фабриках

7.1а          а) робітники

7.1а          дробильники

7.1а          завантажувачі шихти, зайняті на гарячих роботах

                   2. Випалювання, вельцювання

7.2а          а) робітники

7.2а          апаратники-гідрометалурги

7.2а          бункерувальники

7.2а          вогнетривники, зайняті на гарячих роботах

7.2а          дробильники

7.2а          завантажувачі шихти, зайняті на гарячих роботах

7.2а          завантажувачі-вивантажувачі випалювальних     печей,

              зайняті на гарячих роботах

7.2а          машиністи (кочегари) котелень

7.2а          машиністи живильників

7.2а          машиністи кранів  (кранівники),  зайняті  на гарячих

              ділянках робіт

7.2а          машиністи млинів, зайняті розмелюванням недогарка

7.2а          обпалювачі

7.2а          печові з відновлення нікелевого порошку

7.2а          печові на вельц-печах

7.2а          стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт

7.2а          транспортувальники (обслуговування механізмів)

7.2а          транспортувальники (такелажні  роботи),  зайняті  на

              гарячих    роботах,    а    також    обслуговуванням

              елеваторів

7.2а-3        робітники ремонтних    служб,    зайняті    ремонтом

              устаткування в місцях його встановлення на дільницях

              (робочих    місцях)   діючих   виробництв,   основні

              робітники  яких  користуються  правом  на   пільгове

              пенсійне забезпечення за Списком N 1:

7.2а-3        електрогазозварники

7.2а-3        електрозварники ручного зварювання

7.2а-3        електромонтери з     ремонту    та    обслуговування

              електроустаткування

7.2а-3        слюсарі-ремонтники

7.2б          б) керівники

7.2б          майстри, старші майстри

                               3. Спікання шихти

7.3а          а) робітники

7.3а          агломератники

7.3а          вивантажувачі гарячого агломерату

7.3а          горнові на агломерації та випалюванні

7.3а          грохотники

7.3а          грохотники-шурувальники

7.3а          дозувальники гарячого повертання

7.3а          дробильники

7.3а          завантажувачі шихти

7.3а          змішувальники

7.3а          машиністи ексгаустерів

7.3а          машиністи кранів  (кранівники),  зайняті  на гарячих

              ділянках робіт

7.3а          машиністи млинів

7.3а          обпалювачі

7.3а          оброблювачі вторинних шламів

7.3а          прожарювачі

7.3а          прибиральники шлаку та оборотних матеріалів

7.3а          стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт

7.3а          транспортувальники (обслуговування      механізмів),

              зайняті на поверненні гарячого агломерату

7.3           шихтувальники, зайняті шихтуванням агломерату

7.3а-3        робітники ремонтних    служб,    зайняті    ремонтом

              устаткування в місцях його встановлення на дільницях

              (робочих   місцях)   діючих   виробництв,    основні

              робітники   яких  користуються  правом  на  пільгове

              пенсійне забезпечення за Списком N 1:

7.3а-3        електрогазозварники

7.3а-3        електрозварники ручного зварювання

7.3а-3        електромонтери з    ремонту    та     обслуговування

              електроустаткування

7.3а-3        слюсарі-ремонтники

7.3б          б) керівники

7.3б          майстри, старші майстри

                        4. Сушіння шихти та промпродукту

7.4а          а) робітники

7.4а          бункерувальники

7.4а          завантажувачі

7.4а          кочегари технологічних печей

7.4а          сушильники

7.4а          транспортувальники (такелажні роботи)

7.4а-3        робітники ремонтних    служб,    зайняті    ремонтом

              устаткування в місцях його встановлення на дільницях

              (робочих    місцях)   діючих   виробництв,   основні

              робітники  яких  користуються  правом  на   пільгове

              пенсійне забезпечення за Списком N 1:

7.4а-3        електрогазозварники

7.4а-3        електрозварники ручного зварювання

7.4а-3        електромонтери з     ремонту    та    обслуговування

              електроустаткування

7.4а-3        слюсарі-ремонтники

7.4б          б) керівники

7.4б          майстри, старші  майстри,  які  керують робітниками,

              зазначеними в цьому підрозділі

                         5. Одержання металу плавильним

                         та електротермічним способами

7.5а          а) робітники

7.5а          вивантажувачі гарячого агломерату

7.5а          вивантажувачі на   відвалах,   зайняті   відвезенням

              гарячого шлаку

7.5а          вогнетривники, зайняті на гарячих роботах

7.5а          дробильники

7.5а          електродники, зайняті на електропечах і відстійниках

7.5а          завантажувачі шихти

7.5а          конвертерники

7.5а          кочегари технологічних печей

7.5а          машиністи живильників, зайняті у цехах

7.5а          машиністи кранів  (кранівники),  зайняті  на гарячих

              ділянках робіт

7.5а          машиністи розливальних машин

7.5а          плавильники

7.5а          прибиральники шлаку та оборотних матеріалів, зайняті

              транспортуванням гарячого шлаку

7.5а          розливальники кольорових металів та сплавів

7.5а          стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт

7.5а          транспортувальники (такелажні    роботи),    зайняті

              транспортуванням гарячого металу

7.5а          чистильники продукції, зайняті на очищенні кремнію

7.5а          шихтувальники

7.5а          шлакувальники

7.5а-3        робітники ремонтних    служб,    зайняті    ремонтом

              устаткування в місцях його встановлення на дільницях

              (робочих    місцях)   діючих   виробництв,   основні

              робітники  яких  користуються  правом  на   пільгове

              пенсійне забезпечення за Списком N 1:

7.5а-3        електрогазозварники

7.5а-3        електрозварники ручного зварювання

7.5а-3        електромонтери з     ремонту    та    обслуговування

              електроустаткування

7.5а-3        слюсарі-ремонтники

7.5б          б) керівники

7.5б          майстри, старші майстри

                             6. Рафінування металів

7.6а          а) робітники

7.6а          бункерувальники

7.6а          завантажувачі шихти

7.6а          кочегари технологічних печей

7.6а          машиністи кранів (кранівники),  зайняті  на  гарячих

              ділянках робіт

7.6а          машиністи тельферів,  зайняті  на  гарячих  ділянках

              робіт

7.6а          обпалювачі

7.6а          плавильники

7.6а          розливальники кольорових металів та сплавів

7.6а          стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт

7.6а          шлакувальники

7.6а-3        робітники ремонтних    служб,    зайняті    ремонтом

              устаткування в місцях його встановлення на дільницях

              (робочих    місцях)   діючих   виробництв,   основні

              робітники  яких  користуються  правом  на   пільгове

              пенсійне забезпечення за Списком N 1:

7.6а-3        електрогазозварники

7.6а-3        електрозварники ручного зварювання

7.6а-3        електромонтери з     ремонту    та    обслуговування

              електроустаткування

7.6а-3        слюсарі-ремонтники

7.6б          б) керівники

7.6б          майстри, старші майстри

                       7. Гідрометалургія, вилуговування,

                          одержання кадмію та купоросу

7.7а          а) робітники

7.7а          апаратники виготовлення штучного шеєліту

7.7а          апаратники-гідрометалурги

7.7а          електролізники водних розчинів

7.7а          кислототривники-гумувальники

7.7а          машиністи млинів, зайняті сухим розмелюванням

7.7а          обпалювачі

7.7а          паяльщики по вініпласту

7.7а          паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики)

7.7а          печові на одержанні цинкового купоросу

7.7а          плавильники

7.7а          репульпаторники

7.7а          хлораторники

7.7б          б) керівники

7.7б          майстри, старші майстри

                     8. Виробництво вуглецевих матеріалів,

                              мас і виробів із них

7.8а          а) робітники

7.8а          вогнетривники, зайняті гарячим ремонтом

7.8а          газівники

7.8а          дозувальники

7.8а          завантажувачі-вивантажувачі випалювальних         та

              графітувальних печей

7.8а          заливальники анодів

7.8а          змішувальники

7.8а          машиністи кранів (кранівники), зайняті випалюванням,

              прогартовуванням та графітуванням

7.8а          машиністи млинів

7.8а          машиністи просіювальних установок

7.8а          машиністи тельферів,      зайняті      випалюванням,

              прогартовуванням та графітуванням

7.8а          обпалювачі

7.8а          оператори з     обслуговування     установок     для

              пилогазоуловлювання

7.8а          пекоплавильники

7.8а          пресувальники електродної продукції

7.8а          прожарювачі

7.8а          просочувальники

7.8а-3        робітники ремонтних    служб,    зайняті    ремонтом

              устаткування в місцях його встановлення на дільницях

              (робочих    місцях)   діючих   виробництв,   основні

              робітники  яких  користуються  правом  на   пільгове

              пенсійне забезпечення за Списком N 1:

7.8а-3        електрогазозварники

7.8а-3        електрозварники ручного зварювання

7.8а-3        електромонтери з     ремонту    та    обслуговування

              електроустаткування

7.8а-3        слюсарі-ремонтники

7.8а          стендовики

7.8а          стропальники, зайняті прогартовуванням, випалюванням

              та графітуванням

7.8а          формувальники електродної маси

7.8а          хлораторники електродної продукції

7.8а          шихтувальники

7.8б          б) керівники

7.8б          майстри, старші   майстри,   за   винятком  зайнятих

              механічним обробленням електродів

                           9. Глиноземне виробництво

7.9а          а) робітники

7.9а          агломератники

7.9а          апаратники карбонізації

7.9а          апаратники-гідрометалурги, зайняті     випарюванням,

              карбонізацією  алюмінатного  розчину,  а   також  на

              дифузорах

7.9а          вивантажувачі гарячого агломерату

7.9а          вогнетривники, зайняті ремонтом на гарячих роботах

7.9а          дробильники

7.9а          кочегари технологічних печей

7.9а          машиністи млинів

7.9а          обпалювачі

7.9а          прожарювачі

7.9б          б) керівники

7.9б          майстри, старші  майстри   у   цехах   карбонізації,

              спікання, кальцинації та випарювання лугів

                     10. Одержання металів електролітичним

                           способом у розплаві металу

7.10а         а) робітники

7.10а         анодники у виробництві алюмінію

7.10а         вантажники, зайняті  вантаженням  шихти,  глинозему,

              фторсолей та анодної маси

7.10а         виливальники-заливальники металу

7.10а         водії електро- та автовізків,  зайняті  перевезенням

              розплавленого металу,  фтористих солей, глинозему та

              продуктів хлорації

7.10а         водії навантажувачів,      зайняті      перевезенням

              розплавленого металу,  фтористих солей, глинозему та

              продуктів хлорації

7.10а         дробильники, зайняті дробленням електроліту

7.10а         електролізники розплавлених солей

7.10а         електрослюсарі-контактники

7.10а         заливальники анодів

7.10а         катодники

7.10а         ливарники кольорових металів

7.10а         машиністи компресорних      установок,       зайняті

              перекачуванням хлору

7.10а         машиністи кранів  (кранівники),  зайняті  на гарячих

              ділянках робіт

7.10а         машиністи перевантажувачів

7.10а         машиністи пневмотранспорту

7.10а         машиністи розливальних машин

7.10а         машиністи тельферів,  зайняті  на  гарячих  ділянках

              робіт

7.10а         машиністи штирьових кранів,  зайняті обслуговуванням

              електролізерів

7.10а         монтажники з ремонту ванн

7.10а         плавильники

7.10а         розливальники кольорових металів та сплавів

7.10а         стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт

7.10а         формувальники електродної маси

7.10а         футерувальники-шамотники з ремонту ванн

7.10а         хлораторники

7.10а         хлоропровідники

7.10а         шихтувальники

7.10а-3       робітники ремонтних    служб,    зайняті    ремонтом

              устаткування в місцях його встановлення на дільницях

              (робочих   місцях)   діючих   виробництв,    основні

              робітники   яких  користуються  правом  на  пільгове

              пенсійне забезпечення за Списком N 1:

7.10а-3       електрогазозварники

7.10а-3       електрозварники ручного зварювання

7.10а-3       електромонтери з    ремонту    та     обслуговування

              електроустаткування

7.10а-3       слюсарі-ремонтники

7.10б         б) керівники

7.10б         майстри, старші майстри

7.10б         майстри з  ремонту  устаткування,  зайняті  ремонтом

              електролізерів

                 11. Виробництво фтористої кислоти та її солей

7.11а         а) робітники

7.11а         апаратники абсорбції

7.11а         апаратники варіння

7.11а         апаратники випарювання

7.11а         апаратники відстоювання

7.11а         апаратники дозування

7.11а         апаратники мокрої класифікації

7.11а         апаратники нейтралізації

7.11а         апаратники очищення газу

7.11а         апаратники приготування сірчанокислого глинозему

7.11а         апаратники розкладання

7.11а         апаратники сушіння

7.11а         апаратники у виробництві солей

7.11а         апаратники фільтрації

7.11а         апаратники центрифугування

7.11а         апаратники-гідрометалурги

7.11а         бункерувальники

7.11а         вивантажувачі на відвалах

7.11а         вогнетривники

7.11а         водії електро-  та  автовізків,  зайняті  вивезенням

              недогарка

7.11а         газогенераторники

7.11а         гумівники металовиробів,  крім  зайнятих   в   цехах

              захисних покриттів

7.11а         дозувальники реагентів

7.11а         дробильники

7.11а         завантажувачі-вивантажувачі

7.11а         завантажувачі-вивантажувачі печей

7.11а         зливальники-розливальники, зайняті   на   розливанні

              кислоти

7.11а         кочегари технологічних печей

7.11а         машиністи (кочегари) котелень

7.11а         машиністи вентиляційних та аспіраційних установок

7.11а         машиністи кранів  (кранівники),  зайняті  на гарячих

              ділянках робіт

7.11а         машиністи млинів

7.11а         машиністи насосних установок

7.11а         обпалювачі

7.11а         оператори з     обслуговування     установок     для

              пилогазоуловлювання

7.11а         паяльщики

7.11а         пресувальники

7.11а         репульпаторники

7.11а         стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт

7.11а         транспортувальники (такелажні    роботи),    зайняті

              транспортуванням гіпсу та недогарка

7.11а         укладальники-пакувальники, зайняті    закупорюванням

              кислот та фторсолей

7.11а         флотатори

7.11а         чистильники, зайняті       очищенням       основного

              устаткування і газоходів

7.11а-3       робітники ремонтних    служб,    зайняті    ремонтом

              устаткування в місцях його встановлення на дільницях

              (робочих   місцях)   діючих   виробництв,    основні

              робітники   яких  користуються  правом  на  пільгове

              пенсійне забезпечення за Списком N 1:

7.11а-3       електрогазозварники

7.11а-3       електрозварники ручного зварювання

7.11а-3       електромонтери з    ремонту    та     обслуговування

              електроустаткування

7.11а-3       слюсарі-ремонтники

7.11б         б) керівники

7.11б         майстри, старші майстри

                      12. Одержання металу електролітичним

                       способом у розчинах солей та лугів

7.12а         а) робітники

7.12а         апаратники приготування  хімічних розчинів,  зайняті

              приготуванням гіпохлориту

7.12а         апаратники сушіння

7.12а         електрозварники ручного      зварювання,     зайняті

              виготовленням анодів і катодів

7.12а         електролізники водних розчинів та із зняття олова  з

              жерсті

7.12а         електрослюсарі - контактники

7.12а         катодники

7.12а         машиністи завантажувальних механізмів

7.12а         машиністи кранів (кранівники)

7.12а         машиністи млинів

7.12а         паяльщики по вініпласту

7.12а         паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики)

7.12а         плавильники

7.12а         розливальники кольорових металів та сплавів

7.12а         стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт

7.12а         транспортувальники (такелажні    роботи),    зайняті

              відкаткою вагонеток з анодним  і  катодним  металом,

              сировиною, пеком

7.12а         чистильники продукції, зайняті очищенням катодів

7.12а         шламівники електролітних    ванн,    крім   зайнятих

              промиванням сирцю та скрапу

7.12а-3       робітники ремонтних    служб,    зайняті    ремонтом

              устаткування в місцях його встановлення на дільницях

              (робочих   місцях)   діючих   виробництв,    основні

              робітники   яких  користуються  правом  на  пільгове

              пенсійне забезпечення за Списком N 1:

7.12а-3       електрогазозварники

7.12а-3       електрозварники ручного зварювання

7.12а-3       електромонтери з    ремонту    та     обслуговування

              електроустаткування

7.12а-3       слюсарі-ремонтники

7.12б         б) керівники

7.12б         майстри, старші майстри, крім зайнятих у виробництві

              електролітної фольги

                  13. Виробництво порошків кольорових металів

7.13а         а) робітники

7.13а         апаратники у виробництві металевих порошків

7.13а         газогенераторники, зайняті у  виробництві  цинкового

              порошку

7.13а         електролізники водних розчинів

7.13а         паяльщики по вініпласту

7.13а         паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики)

7.13а         печові у виробництві цинкового пилу

7.13а         укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням пилу

7.13а         формувальники вогнетривких     виробів,      зайняті

              виготовленням карборундових виробів

7.13б         б) керівники

7.13б         майстри, старші майстри

                       14. Одержання анодів та ваєрбасів

7.14а         а) робітники

7.14а         завантажувачі шихти

7.14а         ливарники кольорових металів

7.14а         машиністи кранів  (кранівники),  зайняті  на гарячих

              ділянках робіт

7.14а         машиністи розливальних машин

7.14а         плавильники

7.14а         розливальники кольорових металів та сплавів

7.14а         сортувальники, зайняті відбиранням міді та шлаку

7.14а-3       робітники ремонтних    служб,    зайняті    ремонтом

              устаткування в місцях його встановлення на дільницях

              (робочих   місцях)   діючих   виробництв,    основні

              робітники   яких  користуються  правом  на  пільгове

              пенсійне забезпечення за Списком N 1:

7.14а-3       електрогазозварники

7.14а-3       електрозварники ручного зварювання

7.14а-3       електромонтери з    ремонту    та     обслуговування

              електроустаткування

7.14а-3       слюсарі-ремонтники

7.14б         б) керівники

7.14б         майстри, старші майстри

                      15. Пилоуловлювання та газоочищення

7.15а         а) робітники

7.15а         машиністи ексгаустерів

7.15а         оператори з     обслуговування     установок     для

              пилогазоуловлювання

7.15а         укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням  пилу,

              одержаного металургійним способом

7.15а         чистильники, зайняті   очищенням   пилоуловлювальних

              пристроїв, печей, газоходів і колосників

7.15а-3       робітники ремонтних    служб,    зайняті    ремонтом

              устаткування в місцях його встановлення на дільницях

              (робочих   місцях)   діючих   виробництв,    основні

              робітники   яких  користуються  правом  на  пільгове

              пенсійне забезпечення за Списком N 1:

7.15а-3       електрогазозварники

7.15а-3       електрозварники ручного зварювання

7.15а-3       електромонтери з    ремонту    та     обслуговування

              електроустаткування

7.15а-3       слюсарі-ремонтники

7.15б         б) керівники

7.15б         майстри, старші майстри

                            16. Перероблення шламів

7.16а         а) робітники

7.16а         апаратники розчинення

7.16а         апаратники у виробництві титану і рідкісних металів

7.16а         обпалювачі

7.16а         плавильники

7.16а         розливальники кольорових металів та сплавів

7.16а         сушильники

7.16а-3       робітники ремонтних    служб,    зайняті    ремонтом

              устаткування в місцях його встановлення на дільницях

              (робочих   місцях)   діючих   виробництв,    основні

              робітники   яких  користуються  правом  на  пільгове

              пенсійне забезпечення за Списком N 1:

7.16а-3       електрогазозварники

7.16а-3       електрозварники ручного зварювання

7.16а-3       електромонтери з    ремонту    та     обслуговування

              електроустаткування

7.16а-3       слюсарі-ремонтники

7.16б         б) керівники

7.16б         майстри, старші майстри

                   17. Одержання рідкісних металів, кальцію,

                    магнію, кремнію та титану металургійним

                       та хіміко-металургійним способами

7.17а         а) робітники

7.17а         агломератники, зайняті спіканням шихти

7.17а         апаратники, крім      зайнятих     у     виробництві

              епітаксіальних структур, перелічених у Списку N 2

7.17а         вибивальники титанової губки

7.17а         вогнетривники, зайняті на гарячих роботах

7.17а         готувачі шихти    напівпровідникових     матеріалів,

              зайняті  легуванням  напівпровідникових  матеріалів,

              крім зайнятих у виробництві епітаксіальних структур

7.17а         дозувальники

7.17а         завантажувачі-вивантажувачі

7.17а         кочегари технологічних печей

7.17а         машиністи брикетних пресів

7.17а         машиністи кранів (кранівники),  зайняті  на  гарячих

              ділянках робіт

7.17а         машиністи млинів

7.17а         монтажники реакційних  апаратів,  зайняті ремонтом і

              відновленням реакційних апаратів

7.17а         обпалювачі з    перероблення    титановмісних     та

              рідкоземельних матеріалів

7.17а         оператори прецизійного  різання,  зайняті доведенням

              напівпровідникових  матеріалів,  крім   зайнятих   у

              виробництві епітаксіальних структур

7.17а         печові з виробництва триоксиду сурми

7.17а         печові з відновлення термічним способом

7.17а         печові з     перероблення      титановмісних      та

              рідкоземельних матеріалів

7.17а         печові йодидного рафінування

7.17а         печові з  відновлення   і   дистиляції   титану   та

              рідкісних металів

7.17а         плавильники

7.17а         плавильники барієвого електроліту

7.17а         плавильники електронно-променевої плавки

7.17а         прожарювачі

7.17а         спікальники твердосплавних виробів

7.17а         стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт

7.17а         сушильники

7.17а         фільтрувальники, зайняті у виробництві кальцію

7.17а         хлораторники

7.17а-3       робітники ремонтних    служб,    зайняті    ремонтом

              устаткування в місцях його встановлення на дільницях

              (робочих   місцях)   діючих   виробництв,    основні

              робітники   яких  користуються  правом  на  пільгове

              пенсійне забезпечення за Списком N 1:

7.17а-3       електрогазозварники

7.17а-3       електрозварники ручного зварювання

7.17а-3       електромонтери з    ремонту    та     обслуговування

              електроустаткування

7.17а-3       слюсарі-ремонтники

7.17б         б) керівники

7.17б         майстри, старші майстри

                   18. Оброблення та перероблення кольорових

                             і дорогоцінних металів

7.18.1        1) плавильне виробництво

7.18.1а       а) робітники

7.18.1а       вогнетривники, зайняті на гарячих роботах

7.18.1а       заливальники металу

7.18.1а       кокільники-складальники, зайняті заливанням металу

7.18.1а       ливарники кольорових металів

7.18.1а       машиністи кранів (кранівники),  зайняті  на  гарячих

              ділянках робіт

7.18.1а       плавильники

7.18.1а       різальники металу  на  ножицях  і  пресах,   зайняті

              різанням гарячого металу

7.18.1а       різальники на пилах, ножівках та верстатах, зайняті

              різанням гарячого металу

7.18.1а       розливальники кольорових металів та сплавів

7.18.1а       стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт

7.18.1а       шихтувальники, зайняті на роботах біля печей

7.18.1б       б) керівники

7.18.1б       майстри, старші майстри

7.18.2        2) виробництво   азотнокислого   срібла,  афінаж  та

              одержання хімічно чистих дорогоцінних металів та  їх

              перероблення

7.18.2а       а) робітники

7.18.2а       апаратники у виробництві дорогоцінних металів

7.18.2а       апаратники у    виробництві    твердих   сплавів   і

              тугоплавких металів

7.18.2а       відпальники кольорових металів

7.18.2а       електролізники водних розчинів

7.18.2а       машиністи млинів

7.18.2а       оператори з     обслуговування     установок     для

              пилогазоуловлювання

7.18.2а       плавильники

7.18.2а       робітники, зайняті   у   виробництві   азотнокислого

              срібла та хімічно чистих дорогоцінних металів

7.18.2а       сушильники

7.18.2а       термісти

7.18.2а       термісти на установках СВЧ

7.18.2а       шихтувальники

7.18.2б       б) керівники

7.18.2б       майстри, старші майстри

7.18.3        3) прокатне виробництво

7.18.3а       а) робітники

7.18.3а       вальцювальники холодного металу,  зайняті  прокаткою

              свинцю

7.18.3а       відпальники кольорових металів

7.18.3а       кочегари технологічних печей

7.18.3а       машиністи кранів  (кранівники),  зайняті  на гарячих

              ділянках робіт

7.18.3а       нагрівальники кольорових металів

7.18.3а       плакувальники виробів

7.18.3а       правильники на машинах, зайняті виправленням

              гарячого металу

7.18.3а       пресувальники на гідропресах, зайняті пресуванням

              свинцю

7.18.3а       прокатники гарячого металу

7.18.3а       різальники гарячого металу

7.18.3а       різальники металу  на  ножицях  і  пресах,   зайняті

              різанням гарячого металу та свинцю

7.18.3а       різальники на пилах,  ножівках та верстатах, зайняті

              різанням гарячого металу та свинцю

7.18.3а       різальники холодного металу, зайняті різанням свинцю

7.18.3а       стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт

7.18.3а       чистильники продукції,  зайняті   очищенням   металу

              металевими щітками

7.18.3б       б) керівники

7.18.3б       майстри, старші майстри,  які  керують  робітниками,

              переліченими в цьому підрозділі (пункт 3)

7.18.4        4) трубо-пресове, пресове та волочильне виробництва

7.18.4а       а) робітники

7.18.4а       відпальники кольорових металів

7.18.4а       волочильники кольорових  металів,  зайняті   гарячим

              волочінням

7.18.4а       завальцювальники, зайняті вальцюванням гарячих труб

7.18.4а       кочегари технологічних печей

7.18.4а       нагрівальники кольорових металів

7.18.4а       пресувальники на гідропресах

7.18.4а       профілювальники

7.18.4а       трубопрокатники, зайняті на гарячому прокаті

7.18.4б       б) керівники

7.18.4б       майстри, старші майстри,  які  керують  робітниками,

              переліченими в цьому підрозділі (пункт 4)

7.18.5        5) одержання цинкового пилу та оксиду цинку

7.18.5а       а) робітники

7.18.5а       машиністи просіювальних установок

7.18.5а       укладальники-пакувальники, зайняті        пакуванням

              цинкового пилу і оксиду цинку

7.18.5б       б) керівники

7.18.5б       майстри, старші майстри,  які  керують  робітниками,

              переліченими в цьому підрозділі (пункт 5)

                        19. Виробництво твердих сплавів

                             і тугоплавких металів

7.19а         а) робітники

7.19а         апаратники виготовлення штучного шеєліту

7.19а         апаратники карбідизації

7.19а         апаратники окислення молібденових відходів

7.19а         апаратники печей  відновлення,  зайняті відновленням

              кобальту

7.19а         апаратники у виробництві металевих порошків, зайняті

              розмелюванням та просіюванням

7.19а         апаратники у    виробництві    твердих   сплавів   і

              тугоплавких металів,  зайняті  у  виробництві  солей

              вольфраму,  кобальту,  хрому,  молібдену,  нікелю  і

              сірчистого натрію

7.19а         апаратники-гідрометалурги, зайняті   у   виробництві

              солей вольфраму,  кобальту, хрому, молібдену, нікелю

              і сірчистого натрію

7.19а         волочильники кольорових  металів,  зайняті   гарячим

              волочінням (грубе волочіння)

7.19а         електролізники водних розчинів

7.19а         електролізники розплавлених солей

7.19а         зварники виробів з тугоплавких металів

7.19а         ковалі на молотах і пресах

7.19а         ковалі-штампувальники на ротаційних машинах

7.19а         машиністи кранів (кранівники),  зайняті  на  гарячих

              ділянках робіт

7.19а         машиністи млинів

7.19а         машиністи просіювальних установок

7.19а         обпалювачі

7.19а         плавильники

7.19а         плавильники електронно-променевої плавки

7.19а         пресувальники твердих   сплавів,   зайняті   гарячим

              пресуванням

7.19а         прожарювачі

7.19а         прокатники гарячого металу

7.19а         просівачі порошків на механічних ситах

7.19а         просочувальники

7.19а         спікальники твердосплавних виробів

7.19а         сушильники, зайняті сушінням порошків і сумішей

                      20. Виробництво ртуті, елементарної

                 сірки, ксантогенату, миш'яку, хромових солей,

                   сірчистого натрію, світлосполук, молібдату

                  амонію, сталініту, їх сполук. Афінаж золота,

                   срібла, платини, металів платинової групи

7.20а         а) робітники

7.20а-3а      усі робітники,  зайняті у технологічному процесі,  а

              також    ремонтом    устаткування    у    зазначених

              виробництвах

7.20а-3б      робітники, зайняті     обслуговуванням    зазначених

              виробництв

7.20а-3б      контролери продукції кольорової металургії

7.20а-3б      підсобні робітники

7.20а-3в      робітники, зайняті      прийманням,      подаванням,

              випробуванням      і      обробленням      сировини,

              напівпродуктів, готової продукції та відходів

7.20а-3г      робітники, зайняті обробленням виробничих розчинів і

              стічних  вод,  транспортуванням  сировини,   кислот,

              напівпродуктів  і  готової продукції,  укладанням та

              пакуванням  сировини,   кислот,   напівпродуктів   і

              готової продукції

7.20б         б) керівники

7.20б         майстри, старші майстри,  зайняті у цехах, переділах

              і відділеннях

7.20б         майстри контрольні (дільниці, цеху)

                           VIII. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

8А            А. Працівники,     зайняті     у     нижчезазначених

              виробництвах і на роботах:

8А.1          1) активованого   вугілля(1);  алюмогелю;  аерогелю;

              альдегідів та їх похідних; амінів, їх сполук; аміаку

              (включаючи     газову     сировину);    активованого

              піролюзиту;  азбовінілу;  білої  сажі;  брому,  його

              сполук;  з  виплавлення сірки незалежно від способу;

              галоїдопохідних    етилену,    їх    полімерів     і

              співполімерів;          гератолю;         гопкаліту;

              графітноколоїдних  препаратів;  гуанідинів   та   їх

              похідних;     двооксиду    марганцю;    детергентів;

              диметилсульфату;     десульфуратора;     дипроксиду;

              інгібіторів;    ванадієвих   і   сурм'яних   сполук;

              іонообмінних смол і напівпродуктів з них; йоду, його

              сполук;   каустичної  соди;  капролактаму;  камфори;

              карбіду  кальцію;   карбюризаторів;   каталізаторів;

              кетонів,    їх   похідних;   коагулянту;   креоліну;

              лакофарбової продукції із  застосуванням  органічних

              розчинників;   лаків  та  їх  сумішей;  меркаптанів;

              металевого  натрію,  калію,  їх  оксидів;  металевих

              порошків хімічним способом; мінеральних і органічних

              кислот,  їх   сполук,   похідних,   у   тому   числі

              регенерації,  денітрації і концентрації; мінеральних

              солей;   мінеральних   добрив;    міпоросепараторів;

              сечовини; миш'яку і його солей; необростаючих сполук

              і токсинів до них;  нітросумішей;  некалю;  тіоколу;

              збагачення миш'якових,  апатитонефелінових, сірчаних

              руд;  органічних та неорганічних реактивів; оксидів,

              перекисів,   гідроперекисів  та  їх  сполук;  оксиду

              етилену  і  продуктів  на  його  основі;  органічних

              продуктів,  що  синтезуються  на  основі  органічної

              жирної, ароматичної гетероциклічної сировини, у тому

              числі  продуктів для синтезу барвників,  пігментів і

              лаків;  осеїну;   з   піролізу   вуглеводів   нафти,

              очищення, компримування, поділу пірогазу; з крекінгу

              газу,  природних газів;  пластифікаторів; пластичних

              мас   на   основі:  фенолів,  крезолів,  ксиленолів,

              резорцину,  сумарних  фенолів,  меламіну,   аніліну,

              фурфуролу,   тіосечовини,  ізоціанатів,  поліамідів,

              поліуретанів,  поліефірних смол,  простих і складних

              ефірів   целюлози;   безперервного   і   штапельного

              скловолокна    (за    винятком     теплоізоляційного

              скловолокна),    а   також   виробів   з   нього   і

              склопластика;    полідієну;     полівінілпіролідону;

              полімерів  і співполімерів акрилової та метакрилової

              кислот,  їх похідних;  полімерів  простих  вінілових

              ефірів;      поліетилентерефталатів,      бутадієну,

              поліізобутилену,  ізопрену,  латексів,  плівкових та

              інших   матеріалів   на   їх  основі;  поліфосфатів;

              полікарбонатної   плівки;   поропластів;   порофору;

              пресувальних матеріалів; похідних бензолу, бензоїлу,

              нафталіну, їх гомологів; простих та складних ефірів;

              ртутних    приладів    і    препаратів;    гумовому,

              гумотехнічному  і шинному в таких цехах (дільницях):

              підготовчих,  підготовки   сировини,   вулканізації,

              виготовлення клеїв для гуми;  світлосполук;  свинцю,

              ртуті,  хрому,  їх  оксидів,  продуктів  їх  сполук;

              селену,  телуру, селенових, мідних, цинкових сполук;

              сірководню;    сілікагелю;   синтетичних   каучуків;

              синтетичних   вітамінів(1); синтетичних   барвників,

              пігментів,  їх  розмелювання,  сушіння;  синтетичних

              смол,  лаків;  сполук  барію,  титану;  спиртів,  їх

              похідних;   стиролу,   його   похідних,   полімерів,

              співполімерів;     сульфовугілля;     сцинтиляційних

              матеріалів;  термочутливих фарб, олівців; технічних,

              кормових фосфатів; технічного вуглецю, матеріалів на

              його  основі;  вуглеводнів,  їх сполук;  уротропіну;

              фенолу,      його      сполук;       феромагнітного,

              піногенераторного      порошку;      флотореагентів;

              формальгліколю;  фосфору,  фосфорної   кислоти,   їх

              похідних; фреонів усіх класів; фригітів; фтору, його

              сполук;  фторхлорорганічних  сполук;  хімікатів  для

              виготовлення гуми, каучуку; хімікатів для сільського

              господарства,  садівництва,   медичних   препаратів,

              бензинів,   мастил,   трансформаторних   масел   для

              боротьби з пилом,  флотореагентів,  пластичних  мас,

              штучних   волокон,   для   кольорової,   чорно-білої

              кінофотоплівки,  паперу  для  кінофотопромисловості;

              хімічних   засобів   захисту  рослин,  протруйників,

              відлякуючих  засобів,  препаратів  на   їх   основі;

              хімпоглиначів;  хлору, його сполук; хлорвінілу, його

              полімерів,  співполімерів;  ронгаліту і  сульфованих

              жирових     продуктів;    целозольвів;    ціанистих,

              роданистих  сполук;  ціанатів,   диізоціанатів,   їх

              похідних;   екстраліну;   елементорганічних  сполук;

              емалей,  препаратів з дорогоцінних металів; емульсії

              жирових сумішей,  їх пом'якшувачів; етилової рідини;

              отрутохімікатів

              _______________

              1 - Поширюється на хіміко-фармацевтивчне вироництво.

8А.1          працівники, зайняті  наповненням  хлором  балонів  і

              контейнерів, а також розливанням хлору

8А.1          працівники, зайняті   у   спеціальних   виробництвах

              (включаючи   очищення  цистерн,  місткостей,  миття,

              ремонт та  оброблення  тари  на  спецвиробництвах  і

              з-під токсичних речовин) та лабораторіях з хімічними

              спецречовинами

8А.1          працівники цехів, відділень, дільниць антикорозійних

              сполук      і     покриттів     працівники     цехів

              енергозабезпечення,  зайняті ремонтом, профілактикою

              та обслуговуванням електрообладнання безпосередньо в

              цехах,  відділеннях  і  на   дільницях   виробництва

              продукції, зазначеної   у   підрозділі   "А"   цього

              розділу(2)

              працівники ремонтно-будівельних   цехів  (відділень,

              дільниць),  зайняті   ремонтом,   профілактикою   та

              обслуговуванням обладнання або які виконують роботи,

              пов'язані    з    ремонтом,    профілактикою     або

              обслуговуванням   цього   обладнання   (встановлення

              дерев'яних риштувань, укладання бетонного фундаменту

              під   обладнання   тощо),   безпосередньо  в  цехах,

              відділеннях і на  дільницях  виробництва  продукції,

              зазначеної у підрозділі "А" цього розділу(2)

              _______________

              2 -  До  стажу  роботи,  що  дає  право  на пільгове

              пенсійне   забезпечення,   зараховується    фактично

              відпрацьований   час   в  цехах,  відділеннях  і  на

              дільницях виробництва зазначеної продукції.

8А.1          робітники, майстри і  старші  майстри,  механіки  та

              енергетики цехів, зайняті ремонтом, профілактикою та

              обслуговуванням   технологічного   устаткування   та

              електроустаткування  (крім  контрольно-вимірювальних

              приладів і   вентиляції),   комунікацій,   дегазації

              виробничої   каналізації  і  тунелів  у  перелічених

              виробництвах та структурних підрозділах

              робітники, майстри,  старші  майстри,  механіки   та

              енергетики   цехів  і  дільниць,  зайняті  ремонтом,

              профілактикою    та    обслуговуванням    виробничої

              каналізації  і  тунелів  у  цехах,  відділеннях і на

              дільницях виробництва продукції, зазначеної у пункті

              1 підрозділу "А" цього розділу

8А.2          2) азбестових технічних виробів

8А.2а         а) робітники

8А.2а         робітники, зайняті  у таких цехах,  відділеннях і на

              дільницях: підготовчому           (приготувальному),

              текстильному,  прядильному,  ткацькому,  апаратному,

              набивальному, автотракторних деталей, автоформованих

              деталей,  спірально-намотаних прокладок,  картону  і

              фільтрів,  паранітовому,  вальцстрічки  (еластичного

              матеріалу), дослідно-експериментальному, промтехніки

8А.2а         робітники, зайняті    ремонтом,   профілактикою   та

              обслуговуванням   технологічного   устаткування    і

              електроустаткування  (крім  контрольно-вимірювальних

              приладів і вентиляції)

8А.2б         б) керівники та фахівці

8А.2б         енергетики, зайняті у перелічених цехах, відділеннях

              і на дільницях

8А.2б         майстри (старші  майстри)  з  ремонту   устаткування

              (крім     контрольно-вимірювальних     приладів    і

              вентиляції)

8А.2б         майстри та    старші   майстри,   начальники   змін,

              дільниць, зайняті у перелічених цехах, відділеннях і

              на дільницях

8А.2б         механіки, зайняті у перелічених цехах, відділеннях і

              на дільницях

8Б            Б. Робітники   та    майстри    підприємств    інших

              виробництв,   зайняті   у   технологічному   процесі

              виробництва  такої  продукції:  неорганічної  хімії,

              добрив,   полімерів,   пластичних   мас   (включаючи

              композиційні матеріали,  склопластики і поліуретани,

              у   тому   числі   методом   напилення),   каучуків,

              лакофарбової,  побутової хімії, органічного синтезу,

              синтетичних барвників,  нафтохімічної, гумотехнічної

              та  азбестової,  хімічних  реактивів,   високочистих

              речовин в окремих цехах, відділеннях, на дільницях і

              установках  за  наявності  в  повітрі  робочої  зони

              шкідливих  речовин 1 або 2 класу небезпеки,  а також

              канцерогенів. Робітники та майстри, зайняті ремонтом

              і  обслуговуванням  технологічного  устаткування  та

              електроустаткування у зазначених виробництвах

                       IX. ВИРОБНИЦТВО ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН

                 1. Виробництво сірчаної, азотної кислот та їх

                    солей, окислювачів різних видів рідкого

                   ракетного палива на основі міцної азотної

                  кислоти, селену, денітрація та концентрація

                  відпрацьованих кислот, рекуперація кислот у

                  виробництві вибухових речовин і різних видів

                                     пороху

9.1-1         працівники, зайняті  у  технологічному  процесі,   а

              також  ремонтом під час відпрацювання та виробництва

              зазначених продуктів

                   2. Відпрацювання і виготовлення вибухових

                речовин, включаючи промислові вибухові речовини

9.2-1         працівники, зайняті   у  технологічному  процесі,  а

              також ремонтом під час відпрацювання нових вибухових

              речовин і виробництва всіх видів вибухових речовин

                3. Відпрацювання нових і виробництво усіх видів

                пороху, зарядів твердого палива, піротехнічних,

                 безгазових і малогазових сполук, вогнесумішей,

                 вогнепровідного та детонуючого шнура, зарядів,

                   згоряючих гільз, окислювачів різних видів

                   рідкого ракетного палива на основі міцної

                   азотної кислоти, а також напівфабрикатів і

                            композицій на їх основі

9.3-1         працівники, зайняті   у  технологічному  процесі,  а

              також ремонтом під час відпрацювання та  виробництва

              зазначених   продуктів   (за  винятком  працівників,

              зайнятих  виготовленням   металевих   оболонок   для

              запальників)

                4. Виробництво бавовняної целюлози, піроксиліну

                                 та колоксиліну

9.4-3         працівники, зайняті  у  технологічному  процесі,   а

              також  ремонтом  під  час  приготування піроксиліну,

              розчинів    гіпохлориту,    бучення,     промивання,

              відбілювання і сушіння

9.4-2         робітники, майстри  та  старші  майстри,  зайняті  у

              технологічному процесі виробництва колоксиліну, крім

              робітників,    зайнятих   відбілюванням,   сушінням,

              промиванням    лінта,    нейтралізацією    вод     і

              приготуванням водопом'якшувальних розчинів

                5. Сіркоперегонне та сіркоплавильне виробництва

9.5-3         працівники, зайняті   у  технологічному  процесі,  а

              також ремонтом у зазначених виробництвах

                 6. Виробництво ефіру, колодію, рекуперація та

                            ректифікація розчинників

9.6-3         працівники, зайняті   у  технологічному  процесі,  а

              також ремонтом у зазначених виробництвах

                 7. Складання, розбирання, спорядження, ремонт

                    усіх видів боєприпасів, бойових частин,

                 споряджених твердопаливних ракетних двигунів,

                  піротехнічних виробів, засобів ініціювання,

                    інших комплектуючих виробів, що містять

                продукти, зазначені у пунктах 2-3. Утилізація та

                  знищення ракет, боєприпасів та їх елементів,

                  споряджених різними видами твердого палива,

                   пороху, вибухових речовин і піротехнічних

                                    сумішей

9.7-3а        працівники, зайняті  у  технологічному  процесі,   а

              також  ремонтом у зазначених виробництвах та під час

              відпрацювання нових технологій цих виробництв

9.7-3б        працівники, зайняті утилізацією і  знищенням  ракет,

              боєприпасів та елементів, споряджених різними видами

              твердого  палива,  пороху,   вибухових   речовин   і

              піротехнічних сумішей

9.7-3в        працівники, зайняті    на    роботах    в   особливо

              небезпечній зоні потенційно небезпечних об'єктів

                8. Виробництво метолу, селективного розчинника,

                      дінітрокрезоляторів натрію та амонію

9.8-3         працівники, зайняті  у  технологічному  процесі,   а

              також ремонтом у зазначених виробництвах

                     X. ПЕРЕРОБЛЕННЯ НАФТИ, ГАЗУ, ГАЗОВОГО

                         КОНДЕНСАТУ, ВУГІЛЛЯ ТА СЛАНЦЮ

10.1          1. Робітники,   зайняті   у   таких    виробництвах:

              перегонки, крекінгування сірчистих нафт і вироблення

              з  них  нафтопродуктів;  каталітичного   риформінгу;

              перегонки   сланцевих  і  вугільних  смол;  піролізу

              сірчистих нафтопродуктів;  ректифікації  ароматичних

              вуглеводнів;  компримування  і фракціонування газів,

              що   містять   сірководень    та    окис    вуглецю;

              сірчанокислотного  алкілування,  етилування бензину;

              кислотного,    селективного     гідроочищення     та

              депарафінізації  нафтопродуктів  і  штучного рідкого

              палива;   дефеноляції   вод;   парафіну;   церезину,

              меркаптанів;      каталізаторів;     присадок     до

              нафтопродуктів;  коксу;  синтетичних   продуктів   з

              нафтосировини;   напівкоксування   твердого  палива;

              очищення газів від сірчистих сполук, оксиду вуглецю;

              гідрування     твердого     палива    і    сірчистих

              нафтопродуктів;   синтезу   вуглеводнів;   переробки

              продуктів   гідрування,   синтезу,  напівкоксування,

              коксування   та   газифікації    твердого    палива;

              знемаслення    і   розкислення   лугових   відходів;

              електрознесолення  та   зневоднення,   стабілізації,

              гідроочищення  сірководневмісної  нафти  та газового

              конденсату, одержання елементарної (газової) сірки:

10.1          апаратники

10.1          барильєтники

10.1          дробильники

10.1          електромонтери з     ремонту    та    обслуговування

              електроустаткування,   зайняті    у    виробництвах,

              перелічених у Списку N 1

10.1          коксоочисники

10.1          коксорозвантажувачі, зайняті ручними роботами

10.1          машиністи бульдозерів,   зайняті   розпушуванням  та

              вантаженням елементарної (газової) сірки

10.1          машиністи екскаваторів,     зайняті      вантаженням

              елементарної (газової) сірки

10.1          машиністи з моторних випробувань палива,  зайняті на

              роботах з етильованим бензином

10.1          машиністи технологічних насосів

10.1          оператори технологічних установок

10.1          рампівники

10.1          робітники, зайняті    розвантаженням   і   зливанням

              етилової рідини

10.1          слюсарі з ремонту технологічних установок, зайняті у

              виробництвах, перелічених у Списку N 1

10.1          слюсарі-ремонтники, зайняті     у      виробництвах,

              перелічених у Списку N 1

10.1          чистильники

10.2          2. Працівники,  зайняті  у  виробництві   технічного

              вуглецю

                             XI. ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ

                             1. Ливарне виробництво

11.1а         а) робітники

11.1а         вагранники

11.1а         вибивальники відливків

11.1а         вогнетривники, зайняті ремонтом  ковшів  і  печей  у

              гарячому стані

11.1а         газівники, зайняті у газовому господарстві

11.1а         газорізальники, які  виконують  роботи   з   різання

              додатків і ливників у гарячому стані

11.1а         горнові шахтових печей

11.1а         готувачі сталерозливних канав

11.1а         електрогазозварники, зайняті  виправленням  дефектів

              відливків у гарячому стані

11.1а         завалювальники шихти у вагранки та печі

11.1а         заливальники металу

11.1а         ковшові

11.1а         кочегари технологічних  печей,  зайняті  на  роботах

              біля плавильних печей

11.1а         ливарники вакуумного,   відцентрово-вакуумного    та

              відцентрового лиття, зайняті на відцентрових машинах

11.1а         ливарники металів та сплавів

11.1а         ливарники на машинах для лиття під тиском

11.1а         машиністи завалювальних машин

11.1а         міксерові

11.1а         набирачі стопорів

11.1а         наждачники

11.1а         обпалювачі відходів металу

11.1а         обпилювачі фасонних відливків, зайняті на роботах із

              застосуванням наждаків

11.1а         обпилювачі форм та металу сірчаним порошком

11.1а         оброблювачі поверхневих дефектів металу

11.1а         обрубувачі, зайняті  обробленням  литва  наждаком  і

              ручним      способом      (молотками,      зубилами,

              пневмоінструментом)

11.1а         плавильники металу та сплавів

11.1а         плавильники, зайняті обслуговуванням фурм

11.1а         прибиральники у ливарних цехах,  зайняті прибиранням

              відпрацьованої землі у бункерах (тунелях) і гарячого

              шлаку

11.1а-3       робітники, зайняті   обприскуванням  форм  розчинами

              фтористих присадок

11.1а         розливальники сталі

11.1а-3       сталевари та їх підручні,  крім сталеварів вакуумних

              печей та їх підручних

11.1а         стрижневики машинного      формування,       зайняті

              виготовленням стрижнів у нагрівальній оснастці

11.1а         термісти, зайняті   завантаженням  і  розвантаженням

              гарячого металу ручним способом

11.1а         транспортувальники у ливарному виробництві,  зайняті

              на гарячих ділянках робіт

11.1а         укладачі фтористих присадок

11.1а         формувальники ручного формування,  які беруть участь

              у литті металу

11.1а         хлораторники, зайняті    хлоруванням   розплавленого

              металу

11.1а         чистильники металу, відливків, заготовок, виробів та

              деталей,  зайняті  обробленням литва ручним способом

              всередині камер і в протигазах

11.1а         шлакувальники, зайняті  обслуговуванням   плавильних

              печей

11.1б         б) керівники

11.1б         майстри дільниць,    старші     майстри     дільниць

              плавильних,        заливальних       (розливальних),

              кокільно-заливальних, термообробки литва та обрубних

              відділень,    прольотів    і    дільниць   ливарного

              виробництва

                       2. Ковальсько-пресове виробництво

11.2а         а) робітники

11.2а         бандажники, зайняті на гарячих роботах

11.2а         згинальники суднові,  зайняті  на  гарячих  ділянках

              робіт

11.2а         кантувальники-укладальники, зайняті      кантуванням

              гарячого металу у нагрівальних печах

11.2а         ковалі на молотах і пресах

11.2а         ковалі ручного кування

11.2а         ковалі-штампувальники

11.2а         ковалі-штампувальники на ротаційних машинах

11.2а         машиністи на молотах, пресах та маніпуляторах

11.2а         нагрівальники (зварники) металу

11.2а         налагоджувальники устаткування   й    агрегатів    у

              термообробленні, зайняті на термічних печах

11.2а         оброблювачі поверхневих дефектів металу,  зайняті на

              гарячих ділянках робіт

11.2а         посадчики металу

11.2а         пресувальники на гарячому штампуванні

11.2а         ресорники на обробленні гарячого металу

11.2а         розкатники, зайняті на гарячих роботах

11.2а         стропальники, зайняті зачіплюванням гарячого металу

11.2а         транспортувальники (такелажні    роботи),    зайняті

              транспортуванням (подаванням,  віднесенням) гарячого

              металу

11.2б         б) керівники

11.2б         майстри дільниць,  старші майстри дільниць молотових

              (ковальських),  пресових  і   термічних   відділень,

              прольотів     і     дільниць    ковальсько-пресового

              виробництва,  а також гарячих дільниць у виробництві

              ресор

                              3. Термічна обробка

11.3а         а) робітники

11.3а         гартівники, зайняті  біля  печей   завантаженням   і

              вивантаженням ручним способом гарячого металу

11.3а         нагрівальники (зварники) металу

11.3а         нейтралізаторники ціанистих    розчинів,     зайняті

              нейтралізацією ціантари та ціанвідходів

11.3а         термісти, зайняті  біля  печей  на  гарячих роботах;

              термісти,   зайняті   обробкою    металовиробів    у

              ціанистих,   свинцевих   ваннах   і   у   ваннах   з

              розплавленими солями

11.3а         чистильники, зайняті очищенням  ванн  від  ціану  та

              свинцю

11.3б         б) керівники

11.3б         майстри дільниць,    старші     майстри     дільниць

              нагрівальних    печей,   гартування,   відпалювання;

              цементації, травлення та термооброблення

                            4. Виробництво абразивів

11.4а         а) робітники

11.4а         електродники, зайняті на роботах біля печей

11.4а         машиністи кранів (кранівники),  зайняті на  ділянках

              плавки абразивних матеріалів

11.4а         плавильники абразивних матеріалів

11.4а         плавильники карбіду кремнію

11.4б         б) керівники

11.4б         майстри, зайняті  на  ділянках   плавки   абразивних

              матеріалів

                      5. Інші професії з оброблення металу

11.5а         а) робітники

11.5а         вальцювальники, зайняті  згинанням  гарячого  металу

              під час котельних і суднокорпусних робіт

11.5а         газорізальники, зайняті   плазмово-дуговим  різанням

              металу у гарячому стані

11.5а         гумівники суднові,  зайняті  на  роботах   всередині

              відсіків  підводних човнів під час їх будівництва та

              ремонту;   гумівники   суднові,   які   працюють   з

              шкідливими речовинами 1-2 класів небезпеки

11.5а         електрозварники ручного                   зварювання

              (електрогазозварники),  зайняті   електрозварюванням

              виробів з підігрівом

11.5а         емалювальники, зайняті  нанесенням  емалей на гарячу

              чавунну  апаратуру  та  вироби   великих   габаритів

              (місткістю 0,4 куб.  м і більше) методом опудрення з

              ручних вібросит

11.5а         заливальники свинцево-олов'янистих сплавів

11.5а         маляри, зайняті на роботах  у  закритих  камерах,  у

              відсіках суден, резервуарах

11.5а         машиністи кранів  (кранівники),  зайняті  на гарячих

              ділянках робіт

11.5а         металізатори, зайняті на роботах у закритих  камерах

              і резервуарах

11.5а         мідники, зайняті  лудінням  і паянням припоями,  які

              містять свинець

11.5а         обрубувачі, зайняті на  роботах  всередині  і  зовні

              апаратів  з  підігріванням  металу  і  застосуванням

              ручного повітряно-дугового стругання

11.5а         оцинковувачі гарячим способом

11.5а         плавильники металів   та  сплавів,  зайняті  плавкою

              бабіту та інших сплавів, що містять свинець

11.5а         рубачі суднові,  зайняті рубанням гребних гвинтів  з

              титанових сплавів

11.5а         стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт

                 XII. ВИРОБНИЦТВО ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І

                                   АПАРАТУРИ

12а           а) робітники

12а           автоклавники-сушильники акумуляторних   пластин    у

              виробництві свинцевих акумуляторів

12а           варники електроізоляційних лаків, смол та мастик

12а           готувачі активних   мас,   зайняті   у   виробництві

              кислотних  акумуляторів,  гальванічних  елементів  і

              батарей,  а також роботами з речовинами  1-2  класів

              небезпеки або канцерогенами

12а           електродники безламельних акумуляторів та елементів,

              електродники     безламельних,      фольгових      і

              срібноцинкових  акумуляторів,  зайняті  на роботах з

              речовинами 1-2 класів небезпеки або канцерогенами

12а           електродники ламельних  акумуляторів  та  елементів,

              зайняті на роботах з речовинами 1-2 класів небезпеки

              або канцерогенами

12а           заливальники смолкою

12а           зварники пластмас,  які  працюють  з  фторопластом у

              гарячому стані

12а           машиністи млинів,  зайняті у  виробництві  свинцевих

              акумуляторів,  гальванічних  елементів  і батарей та

              електровугільних виробів

12а           мішальники вугільних  мас,  зайняті  у   виробництві

              електровугільних виробів

12а           мішальники сухої   маси,   зайняті   у   виробництві

              свинцевих  акумуляторів,  гальванічних  елементів  і

              батарей

12а           намазувальники акумуляторних пластин (свинцевих)

12а           обпресувальники кабелів    свинцем   чи   алюмінієм,

              зайняті на роботах з свинцем

12а           обпресувальники кабелів та  проводів  пластиками  та

              гумою, які працюють з фторопластом у гарячому стані

12а           пресувальники виробів  з  пластмас,  які  працюють з

              фторопластом у гарячому стані

12а           просочувальники електротехнічних  виробів,   зайняті

              просочуванням  речовинами  1-2  класів небезпеки або

              канцерогенами

12а-3         робітники, зайняті   формуванням    та    складанням

              свинцевих  акумуляторів  та  інших  хімічних  джерел

              струму із застосуванням речовин 1-2 класів небезпеки

              або канцерогенів

12а           розмелювачі-дозувальники вугільних мас

12б           б) керівники

12б           майстри, старші  майстри,  зайняті  у   виробництвах

              освинцювання кабелів і свинцевих акумуляторів

                   XIII. ВИРОБНИЦТВО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ РАДІО,

                             ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ

13а-3         а) робітники,   зайняті   на   ділянках   робіт   із

              застосуванням  ртуті під час виготовлення приладів і

              виробів

13б           б) керівники та  фахівці,  зайняті  на  дільницях  і

              роботах  з  застосуванням ртуті під час виготовлення

              приладів і виробів

13б           лаборанти

13б           майстри, старші майстри

13б           механіки

13б           начальники дільниць

13б           технологи

13в           в) робітники,  зайняті  на  роботах із застосуванням

              оксидів свинцю

13г           г) керівники та  фахівці,  зайняті  на  дільницях  і

              роботах із застосуванням оксидів свинцю

13г           лаборанти

13г           майстри, старші майстри

13г           механіки

13г           начальники дільниць

13г           технологи

                XIV. ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВИРОБІВ

                            (БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ)

                             1. Виробництво цементу

14.1а         а) робітники

14.1а         аспіраторники

14.1а         вивантажувачі шахтових печей

14.1а         дозувальники сировини, зайняті дозуванням цементу

14.1а         завантажувачі печей (шахтових)

14.1а         машиністи (випалювачі) обертових печей

14.1а         машиністи (випалювачі) шахтових печей

14.1а         машиністи вугільних млинів

14.1а         машиністи кальцинаторів

14.1а         машиністи сировинних млинів, зайняті сухим помелом

14.1а         машиністи цементних млинів

14.1а         насипальники цементу

14.1а         пакувальники цементу

14.1а         помічники машиністів (випалювачів) обертових печей

14.1а         помічники машиністів (випалювачів) шахтових печей

14.1а         помічники машиністів вугільних млинів

14.1а         помічники машиністів  сировинних   млинів,   зайняті

              сухим помелом

14.1а         помічники машиністів цементних млинів

14.1а         транспортувальники гарячого клінкеру

14.1а         чистильники з очищення пилових камер

                      2. Видобування та збагачення азбесту

14.2а         а) робітники

14.2а         бурильники шпурів

14.2а         вантажники, зайняті на роботах з азбестом

14.2а         вивантажувачі пилу

14.2а         водії навантажувачів,  зайняті довантаженням азбесту

              ручним  способом  і  вантаженням  навалом   азбесту,

              супровідних   продуктів   і   відходів   виробництва

              збагачувальних фабрик

14.2а         грохотники

14.2а         дробильники

14.2а         електрогазозварники, зайняті у  технологічних  цехах

              збагачувальних фабрик

14.2а         електрозварники ручного    зварювання,   зайняті   у

              технологічних цехах збагачувальних фабрик

14.2а         електромонтери, зайняті   у   технологічних    цехах

              збагачувальних фабрик

14.2а         електрослюсарі (слюсарі)   чергові   та   з  ремонту

              устаткування

14.2а         лаборанти азбестозбагачувального        виробництва,

              зайняті випробуванням готової продукції

14.2а         лаборанти з  фізико-механічних випробувань,  зайняті

              на  контрольних  апаратах  у  цехах  (на  дільницях)

              збагачення

14.2а         маркувальники

14.2а         мастильники, зайняті  змащуванням   устаткування   у

              збагачувальних цехах (дільницях)

14.2а         машиністи (кочегари) котельні

14.2а         машиністи бульдозерів,  зайняті у складах сухої руди

              збагачувальних фабрик

14.2а         машиністи вентиляційних  та  аспіраційних установок,

              зайняті на аспіраційних установках

14.2а         машиністи дробильно-помельно-сортувальних механізмів

14.2а         машиністи екскаваторів,  зайняті  відвантаженням   і

              складуванням   супровідних   продуктів  збагачування

              азбестових руд і відходів виробництва збагачувальних

              фабрик

14.2а         машиністи живильників

14.2а         машиністи конвеєрів,   зайняті   на   збагачувальних

              фабриках

14.2а         машиністи кранів (кранівники), зайняті у приміщеннях

              технологічних цехів збагачувальних фабрик

14.2а         машиністи розфасовувально-пакувальних машин

14.2а         машиністи тягових агрегатів і їх помічники,  зайняті

              відвантаженням,  транспортуванням   і   складуванням

              супровідних  продуктів  збагачення  азбестових руд і

              відходів виробництва збагачувальних фабрик

14.2а         підсобні робітники,  зайняті у збагачувальних  цехах

              (на дільницях)

14.2а         регулювальники азбестозбагачувального устаткування

14.2а         слюсарі-ремонтники,        зайняті          ремонтом

              азбестозбагачувального устаткування

14.2а         сортувальники

14.2а         сушильники

14.2б         б) керівники та фахівці

14.2б         енергетики технологічних цехів збагачувальних фабрик

14.2б         майстри, старші    майстри    виробничих    дільниць

              технологічних цехів збагачувальних фабрик

14.2б         майстри, старші  майстри  змін  технологічних  цехів

              збагачувальних фабрик

14.2б         майстри, старші    майстри    технологічних    цехів

              збагачувальних фабрик

14.2б         механіки технологічних цехів збагачувальних фабрик

                        3. Виробництво мінеральної вати

14.3а         а) робітники

14.3а         вагранники

14.3а         шихтувальники

                          4. Каменеливарне виробництво

14.4а         а) робітники

14.4а         вогнетривники

14.4а         заливальники каменеливарних виробів

14.4а         каменевари

14.4а         пічники

14.4а         тунельники

                    XV. ВИРОБНИЦТВО СКЛА ТА ВИРОБІВ ІЗ СКЛА.

                  ВИРОБНИЦТВО КЕРАМІЧНИХ ТА ФАРФОРО-ФАЯНСОВИХ

                                    ВИРОБІВ

                1. Виробництво усіх видів скла і виробів із скла

15.1а         а) робітники

15.1а         видувальники скловиробів

15.1а         витягальники з вироблення скляних труб та дроту  (із

              скла)

15.1а         відкладники виробів в опічки

15.1а         відламувачі скла від машин

15.1а         гранулювальники

15.1а         засипальники шихти

15.1а         зливальники скломаси

15.1а         кварцодуви

15.1а         кварцоплавильники

15.1а         ливарники скла

15.1а         машиністи машин витягування скла

15.1а         молірувальники скла

15.1а         обмазувальники заслонів

15.1а         обробники видувних виробів

15.1а         полірувальники скловиробів кислотою

15.1а         пресувальники гарячого скла

15.1а         складальники скломаси

15.1а         скловари (крім зайнятих обслуговуванням електропечей

              та   печей   ліній  термічного  формування  скла  на

              розплаві металу)

15.1а         склодуви, зайняті постійним піддуванням і видуванням

              виробів

15.1а         травильники скла плавиковою кислотою

15.1а         фідерники

15.1а         хальмівники

                    2. Виробництво супертонкого базальтового

                волокна, скловолокна, скловати та виробів з них

15.2а         робітники, зайняті    у    технологічних    процесах

              зазначених виробництв

                           3. Виробництво керамічних,

                        фарфорових та фаянсових виробів

15.3а         а) робітники

15.3а         травильники фарфорових та фаянсових виробів, зайняті

              травленням плавиковою кислотою

15.3а         фритівники

                      4. Інші професії у виробництві скла

15.4а         робітники, зайняті на роботах з плавиковою кислотою

                            XVI. ВИРОБНИЦТВО ШТУЧНИХ

                            АБО СИНТЕТИЧНИХ ВОЛОКОН

16-1          працівники, зайняті  у  виробництвах   сірковуглецю,

              віскозного,   хлоринового,  ацетатного,  синтетичних

              волокон,  щетини,  волосіні і губки у  таких  цехах,

              відділеннях,  на  дільницях:  штапельних,  хімічних,

              віскозних,  прядильних, обробних, обробно-вибільних,

              вибільних,  мотальних,  розмотування кислого шовку і

              фарбування,  на   кислотних   станціях   (у   цехах,

              дільницях,  підрозділах) і станціях (цехах) обробних

              розчинів,  регенерації (сірковуглецю, сірки і газів,

              сірковуглецевих   виробництв,  летких  і  органічних

              розчинників,    міді,     аміаку,     капролактаму);

              обслуговуванням  дінілової  установки,  прийманням і

              відпусканням  сірковуглецю;  у   таких   майстернях:

              фільєрній,  електроверетенній, прядильних насосиків,

              набірній;  у виробництвах  ронгаліту  і  сульфованих

              жирових продуктів

16-1а         працівники відділу  технічного  контролю,  зайняті у

              хімічних, прядильних, обробних цехах, на дільницях і

              у відділеннях

16-2          робітники та фахівці цехових хімічних лабораторій

16-2а         робітники, майстри  та  старші  майстри,  механіки і

              енергетики цехів, зайняті ремонтом, профілактикою та

              обслуговуванням   технологічного   устаткування   та

              електроустаткування  (крім  контрольно-вимірювальних

              приладів  та  вентиляції),  основні  робітники  яких

              користуються правом   на    пільгову    пенсію    за

              Списком N 1

                          XVII. ВИРОБНИЦТВО ЦЕЛЮЛОЗИ,

                        ПАПЕРУ, КАРТОНУ ТА ВИРОБІВ З НИХ

                 1.Виробництво целюлози і регенерація сірчистої

                                кислоти та лугів

17.1а         а) робітники

17.1а         апаратники скипидарної установки

17.1а         апаратники талової установки

17.1а         варники хімічної деревної маси

17.1а         варники целюлози

17.1а         випарювальники луговини

17.1а         дифузорники целюлози

17.1а         завантажувачі сульфату

17.1а         міксівники

17.1а         промивальники целюлози

17.1а         регенераторники сірчистої кислоти

17.1а         содівники

                      2. Вибілювання целюлози та ганчір'я

17.2а         а) робітники

17.2а         апаратники гашення вапна

17.2а         апаратники електролізу

17.2а         вибілювальники

17.2а         сатураторники

17.2а         хлорники

                  XVIII. ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

                            1. Хіміко-фармацевтичне

                          і фармацевтичне виробництво

18.1.1        Виробництво медикаментів    і   напівпродуктів,   що

              належать до груп: адамантану, акридину, барбітурової

              кислоти,     бензолу,    бензоксазину,    гідразину,

              галоїдовмісних сполук, діазепіну, імідазолу, індолу,

              кумарину,    металоорганічних   сполук,   морфоліну,

              нафталіну,   піперазину,    піперидину,    піразину,

              піразолону,    піридазину,   піридину,   піримідину,

              піролідину, птеридину, пурину, сиднону, сірковмісних

              сполук,   стероїдів,   сульфаніламідів,   сульфонів,

              тіадіазину, фенолу, фенотіазину, фурану, хіназоліну,

              хіноліну,    хіноксаліну,    хінону,    хіноклудину,

              ціановмісних сполук

18.1.2        Виробництво гетероциклічних  п'ятичленних  сполук  з

              двома    та   більше   гетероатомами,   спіросполук,

              органічних  сполук   сірки,   фосфору   і   миш'яку,

              ацетооцтового  та  діетилового  ефірів,  ненасичених

              вуглеводнів

18.1.3        Виробництво алкалоїдів та глікозидів,  які  належать

              до     сильнодіючих     речовин,    простагландинів,

              протипухлинних антибіотиків і  препаратів,  гормонів

              синтетичних

18.1.4        Робота із   застосуванням  або  одержанням  азо-  та

              діазосполук,       гідразину,       диметилсульфату,

              ізоціанатів,   галоїдів  та  їх  органічних  сполук,

              нітро-,  нітрозо- та амінопродуктів, солей ціанистої

              кислоти   та   ціановмісних   сполук,  сірковуглецю,

              фосгену,  оксиду   етилену,   азидів   і   нітритів,

              тіонілхлориду,   окси-  та  сульфохлоридів  фосфору;

              свинцю,  ртуті,  марганцю,  нікелю,  кадмію  та   їх

              сполук, ефіру діетилового

18.1а         а) робітники

18.1а-3       апаратники

18.1а         дозувальники медичних препаратів

18.1а         електромонтери з    ремонту    та     обслуговування

              електроустаткування, зайняті ремонтом, профілактикою

              та     обслуговуванням     електроустаткування     у

              виробництвах, перелічених у цьому підрозділі

18.1а         капілярники

18.1а         наповнювачі ампул

18.1а         препаратори виробництва  біосинтетичних  лікувальних

              засобів

18.1а-3       робітники, зайняті у боксах

18.1а         слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом,  профілактикою

              і  обслуговуванням  технологічного  устаткування   у

              виробництвах, перелічених у цьому підрозділі

18.1а         стерилізаторники матеріалів та препаратів

                      2. Виробництво діагностикумів СНІДу

                 та гепатиту В, а також бактерійних та вірусних

                     препаратів з використанням патогенних

                мікроорганізмів і отрут біологічного походження,

                            які належать до 1-2 груп

18.2-1        працівники, зайняті у боксах і боксових приміщеннях

                             XIX. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

19            лікарі-рентгенологи, а  також  лікарі,   зайняті   у

              відділеннях         інтервенційної        радіології

              (рентгенохірургічний блок)

19            молодші спеціалісти     з      медичною      освітою

              рентгенівських   відділень   (кабінетів),   а  також

              молодші спеціалісти з медичною  освітою,  зайняті  у

              відділеннях         інтервенційної        радіології

              (рентгенохірургічний блок)

19-1          працівники закладів    охорони     здоров'я,     які

              безпосередньо працюють з радіоактивними речовинами з

              активністю  на  робочому  місці  понад  10  мілікюрі

              радію-226 або   еквівалентною   за  радіотоксичністю

              кількістю  радіоактивних   речовин,   а   також   на

              гамма-терапевтичних апаратах

19            рентгенолаборанти, у   тому   числі   у  відділеннях

              інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок)

              і флюорографічних кабінетах

                          XX. ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

20а           а) робітники

20а           апаратники синтезу,      зайняті       виготовленням

              поліефіруретанових валиків

20а           апаратники-фарботерники (глибокий друк)

20а           відливальники

20а           друкарі глибокого друку

20а           друкарі металографського друку (глибокого)

20а           колористи, зайняті  підготовкою  фарб  для глибокого

              друку

20а           накладальники на         друкарських         машинах

              (металографічних)

20а           плавильники металу    та   сплавів   (типографських,

              друкарських)

20а           препаратори, зайняті  приготуванням   розчинів   для

              травлення кліше та форм глибокого друку

20а           стереотипери, зайняті   відливанням   стереотипів  з

              типографського сплаву

20а           травильники кліше

20а           травильники форм глибокого друку

20б           б) керівники

20б           майстри, старші майстри, зайняті на таких виробничих

              дільницях:  стереотипній,  цинкографії та  глибокого

              друку,   де   50   і   більше  відсотків  робітників

              користуються правом   на    пільгову    пенсію    за

              Списком N 1

                            XXI. ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

                    1. Залізничний транспорт і метрополітен

21.1а         а) робітники

21.1а         бандажники

21.1а         заливальники свинцево-олов'янистих сплавів

21.1а         пробивальники-продувальники труб

21.1а         слюсарі з ремонту рухомого складу,  зайняті ремонтом

              цистерн з-під етилової  рідини;  слюсарі  з  ремонту

              рухомого   складу,  зайняті  ремонтом,  заправкою  і

              заміною клапанів цистерн

21.1а         машиністи електропоїздів (метрополітену)

                          2. Морський та річковий флот

21.2а         а) робітники

21.2а         котлочистильники, зайняті чищенням котлів на суднах

21.2а         кочегари суден, які працюють на твердому паливі

                              3. Цивільна авіація

21.3-1        працівники (диспетчери,      диспетчери-інструктори,

              старші    диспетчери,   керівники   польотів),   які

              здійснюють безпосереднє управління повітряним  рухом

              у      зонах      аеропортів,      аеровузлів;     у

              аеродромно-диспетчерських, районних,      допоміжних

              центрах  та  їх  секторах,  місцевих  диспетчерських

              пунктах з найбільшою  інтенсивністю  або  складністю

              руху

                  XXII. РОБОТИ З РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ ТА

                 ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ І БЕРИЛІЄМ

                1. Роботи на підприємствах, у науково-дослідних

                  інститутах, лабораторіях, конструкторських і

                    дослідно-конструкторських організаціях і

                               медичних установах

22.1-1а       працівники, зайняті  на роботах в умовах радіаційної

              або    берилієвої    шкідливості    на    дослідних,

              дослідно-виробничих   і    укрупнених   лабораторних

              установках,  у дослідних  цехах  з  опрацювання  або

              удосконалення  технологічних  процесів  промислового

              видобування,  перероблення  радіоактивної  сировини,

              промислового     використання    атомної    енергії,

              промислового або дослідного одержання  радіоактивних

              речовин, берилію та виробів з них

22.1-1б       працівники, зайняті   на  роботах  з  радіоактивними

              речовинами з  активністю  на  робочому  місці  понад

              10 мілікюрі    радію-226    або   еквівалентною   за

              радіотоксичністю кількістю радіоактивних речовин,  а

              також ремонтом устаткування в цих умовах

22.1-1в       працівники, зайняті  у виробництві виробів з берилію

              та його сполук,  а також  у  технологічному  процесі

              виробництва  виробів з металокерамічного берилію,  в

              тому  числі  ремонтом   устаткування,   забрудненого

              берилієм в умовах берилієвої шкідливості

22.1-1г       працівники,  зайняті  повний  робочий  день  у  зоні

              відчуження на   підприємствах,   в    установах    і

              організаціях,  перелік  яких  затверджується  МНС за

              погодженням з Мінпраці та МОЗ          

( Установити, що визначеним в позиції 22.1-1г працівникам призначається пенсія за віком на пільгових умовах починаючи з 1 січня 2010 року згідно з Постановою КМ N 173 від 24.02.2010 )

 

                     2. Роботи на дослідних, транспортних,

                 дослідно-промислових атомних реакторах, на їх

                    прототипах і критскладанні та імпульсних

                 реакторах, дослідних термоядерних установках і

                       потужних ізотопних опромінювальних

                   гамма-установках з активністю опромінювача

                         5 х 10 (в степ. 2) Кюрі і вище

22.2-1        працівники, безпосередньо зайняті  експлуатаційними,

              ремонтними,  налагоджувальними  і експериментальними

              роботами в умовах радіаційної шкідливості

                3. Робота у сховищах і на складах радіоактивних

                                    речовин

22.3-1        працівники, зайняті в умовах радіаційної шкідливості

              прийманням,  перетаруванням, фасуванням, зберіганням

              і   видаванням  радіоактивних  речовин  і  джерел  з

              активністю   понад   10   мілікюрі   радію-226   або

              еквівалентною    за    радіотоксичністю    кількістю

              радіоактивних речовин

                   4. Виробництво рідкісноземельних елементів

                               хімічним способом

22.4-1        працівники, зайняті   у  зазначеному  технологічному

              процесі, а також ремонтом устаткування

                                 5. Інші роботи

22.5-1а       працівники, безпосередньо  зайняті   на   переносних

              установках        радіоізотопної       дефектоскопії

              (гаммадефектоскопії)  просвічуванням  матеріалів  та

              виробів у промисловості та будівництві

22.5-1б       працівники, безпосередньо зайняті на  рентгенівських

              установках   у   виробничих   галузях  економіки  та

              науково-дослідних інститутах,  а також їх  ремонтом,

              регулюванням і налагодженням

                    XXIII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ (У ВСІХ ГАЛУЗЯХ

                                 ГОСПОДАРСТВА)

23-2          водолази 1,  2,  3 групи спеціалізації робіт та інші

              працівники,  зайняті роботою під водою, у тому числі

              в  умовах  підвищеного атмосферного тиску,  не менше

              275 годин на рік  (25  годин  на  місяць),  або  час

              перебування  яких  під  водою  з  початку водолазної

              практики становить 2750 годин і більше

23            газозварники, зайняті    на    роботах     всередині

              резервуарів, баків, цистерн і відсіків суден

23            газорізальники, зайняті    на    роботах   всередині

              резервуарів, баків, цистерн і відсіків суден

23            електрозварники на автоматичних та напівавтоматичних

              машинах,  зайняті  на  напівавтоматичних  машинах на

              роботах  всередині  резервуарів,  баків,  цистерн  і

              відсіків суден

23            електрозварники ручного   зварювання,   зайняті   на

              роботах  всередині  резервуарів,  баків,  цистерн  і

              відсіків суден

23            кесонники-апаратники

23            кесонники-електромонтажники

23            кесонники-прохідники

23            кесонники-слюсарі

23            лудильники гарячим    способом,   зайняті   лудінням

              виробів  припоями,  що  містять  свинець,  а   також

              припоями,  що  містять  шкідливі речовини 1-2 класів

              небезпеки або канцерогени

23            освинцювальники

23            паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики)

23            паяльщики, зайняті  паянням  виробів  припоями,   що

              містять   свинець,  а  також  припоями,  що  містять

              шкідливі   речовини   1-2   класів   небезпеки   або

              канцерогени

23-1          працівники, безпосередньо   зайняті   на  роботах  з

              мікроорганізмами 1 групи,  проти яких не  розроблено

              ефективних засобів профілактики та лікування

23-2          робітники та   майстри,   зайняті   у   виробництвах

              приладів і виробів, які містять ртуть (безпосередньо

              на роботах з металевою ртуттю),  а також ремонтом  і

              обслуговуванням  приладів  і  апаратів  на роботах з

              відкритою металевою ртуттю

23-3а         робітники, зайняті внутрішнім очищенням резервуарів,

              баків,  цистерн,  відсіків, танків суден і всередині

              дробоструминних камер під час  роботи  у  скафандрах

              або протигазах

23-3б         робітники, зайняті внутрішнім очищенням резервуарів,

              баків,  цистерн (у тому числі залізничних), відсіків

              і танків суден від нафтопродуктів і хімічних речовин

23            травильники, зайняті  травленням  металу у розчинах,

              що містять шкідливі речовини 1-2 класу небезпеки або

              канцерогени

23            чистильники металу,  відливків,  виробів та деталей,

              зайняті   очищенням  металу,  металевих  деталей  та

              виробів сухим кварцовим піском

                                  НЕ ДЛЯ ДРУКУ

                    XXIV. АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ПРОМИСЛОВІСТЬ

( Список N 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1644 від 13.12.2004, N 276 від 13.03.2006, N 173 від 24.02.2010 - починаючи з 1 січня 2020 року )

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 січня 2003 р. N 36

СПИСОК N 2

виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

------------------------------------------------------------------

  Позиція  |  Виробництва, роботи, професії, посади і показники

------------------------------------------------------------------

                               I. ГІРНИЧІ РОБОТИ

              Добування відкритим способом вугілля, руди, сланцю,

              озокериту, тальку, каоліну, графіту, доломіту,

              кварциту, вапняку, мергелю, магнезиту, польового та

              плавикового шпату, гіпсу, баратів, п'єзокварцу,

              агату, боритів, фосфориту, апатитів, сірки, алмазів,

              мармуру, граніту, андезиту, крейди, дорогоцінних і

              кольорових металів із пісків, діабазу, гранодіориту,

              базальту, піщанику, янтарю, слюди, азбесту, солі та

              інших нерудних копалин, що містять шкідливі речовини

              1 і 2 класу небезпеки, а також шкідливі речовини 3

              класу небезпеки. Будівництво шахт, рудників,

              розрізів, кар'єрів, копалень, драг, метрополітенів,

              тунелів, підземних каналів та інших підземних

              споруд. Гірничі роботи з рекультивації земель,

              буріння технічних свердловин, профілактики та

              гасіння підземних пожеж, пожеж на териконах і

              породних відвалах

                           1. Відкриті гірничі роботи

                             та роботи на поверхні

1.1а          а) робітники    кар'єрів,    розрізів,     копалень,

              гідравлік, драг, промивальних приладів.

              Роботи на поверхні шахт, рудників і дренажних шахт.

              Роботи на промислових майданчиках будівництва шахт,

              рудників, розрізів, кар'єрів, копалень, драг,

              метрополітенів, тунелів, підземних каналів та інших

              підземних споруд. Гірничі роботи з рекультивації

              земель, буріння технічних свердловин, профілактики

              та гасіння підземних пожеж, пожеж на териконах і

              породних відвалах. Буровибухові роботи

1.1а-3а       апаратники

1.1а          бункерувальники

1.1а          бурильники шпурів

1.1а          вагонетники

1.1а          вагонетники повітряно-канатної дороги

1.1а          вантажники

1.1а          вибуховики

1.1а          вивантажувачі на відвалах

1.1а          водії автотранспортних засобів

1.1а          водії навантажувачів,  зайняті  вантаженням гірничої

              маси

1.1а          гідромоніторники

1.1а-3б       гірники, зайняті на виробничих дільницях, а також на

              маркшейдерських і геологічних роботах  з  відбирання

              проб і доставляння вибухових матеріалів

1.1а          грохотники

1.1а          доводжувачі

1.1а          долотозаправники

1.1а          драгери

1.1а          дренажисти з видобутку мірабіліту

1.1а          дробильники

1.1а          електромонтери диспетчерського    устаткування    та

              телеавтоматики, зайняті в кар'єрах та розрізах

1.1а          електромонтери з    ремонту     повітряних     ліній

              електропередачі,  зайняті в кар'єрах,  розрізах і на

              відвалах

1.1а-3в       електромонтери з ремонту та обслуговування апаратури

              і пристроїв зв'язку,  зайняті в кар'єрах, розрізах і

              на відвалах

1.1а          електромонтери з ремонту та обслуговування пристроїв

              сигналізації, централізації та блокування, зайняті в

              кар'єрах, розрізах і на відвалах

1.1а          електромонтери контактних мереж, зайняті в кар'єрах,

              розрізах і на відвалах

1.1а          електромонтери лінійних  споруд  телефонного зв'язку

              та радіофікації,  зайняті в кар'єрах,  розрізах і на

              відвалах

1.1а          електрослюсарі (слюсарі)   чергові   та   з  ремонту

              устаткування

1.1а          забійники

1.1а          заготівники слюди

1.1а          землекопи, зайняті на розкривних та очисних роботах

1.1а          каменотеси

1.1а          канавники

1.1а          ковалі-бурозаправники

1.1а          колії плит та блоків

1.1а          концентраторники

1.1а          кочегари паровозів у депо

1.1а          кріпильники

1.1а          лампівники

1.1а          лебідники

1.1а          люкові

1.1а          майстри-підривники

1.1а          матроси драг

1.1а          машиністи автогрейдерів,    зайняті    в   кар'єрах,

              розрізах і на відвалах

1.1а          машиністи бульдозерів, у тому числі зайняті гасінням

              та  розбиранням  териконів і породних відвалів шахт,

              розрізів,  збагачувальних та  брикетних  фабрик,  що

              горять

1.1а          машиністи бурових установок

1.1а          машиністи виправно-підбивно-обробних машин

1.1а          машиністи виправно-підбивно-рихтувальних машин

1.1а          машиністи вібронавантажувальних установок

1.1а          машиністи відвалоутворювачів

1.1а          машиністи відвальних мостів

1.1а          машиністи дорожньо-транспортних   машин,  зайняті  в

              розрізах,  на усереднювальних  вугільних  складах  і

              відвалах

1.1а          машиністи драг

1.1а          машиністи дробильних установок

1.1а          машиністи дробильно-навантажувальних агрегатів

1.1а          машиністи екскаваторів

1.1а          машиністи залізнично-будівельних машин

1.1а          машиністи землесосних плавучих несамохідних снарядів

1.1а          машиністи землесосних установок

1.1а          машиністи каменерізних машин

1.1а          машиністи конвеєрів

1.1а          машиністи кранів (кранівники)

1.1а          машиністи кранів автомобільних

1.1           машиністи кратцерів

1.1а          машиністи млинів

1.1а          машиністи навантажувальних машин

1.1а          машиністи навантажувально-доставочних машин

1.1а          машиністи насосних  установок,  зайняті на дренажних

              роботах

1.1а          машиністи парових машин та локомобілів

1.1а          машиністи підіймальних машин

1.1а          машиністи підіймально-пересувних риштувань

1.1а          машиністи підіймачів щоглових, стоякових й шахтових

1.1а          машиністи поличкових плугів

1.1а          машиністи скреперів

1.1а          машиністи скреперних лебідок

1.1а          машиністи слюдопласторобних машин

1.1а          машиністи сортувалок

1.1а          машиністи тягових агрегатів

1.1а          машиністи установок  для  буріння   стовбурів   шахт

              повним перерізом

1.1а          машиністи установок для розщеплення слюди

1.1а          машиністи установок   для   руйнування   негабаритів

              гірничої маси, зайняті в кар'єрах та розрізах

1.1а          машиністи установок з оброблення транспортних

              засобів, зайняті в кар'єрах і розрізах

1.1а          машиністи фрезагрегатів

1.1а          машиністи шляхоколієпересувачів

1.1а          монтажники гірничого устаткування

1.1а          монтери колії,  зайняті  в  кар'єрах,  розрізах і на

              відвалах

1.1а          мотористи механічних лопат

1.1а          мотористи промивальних приладів для вилучення металу

1.1а          наваловідбійники

1.1а          оббирачі гірничих виробок

1.1а          оператори товарні,    зайняті    в     озокеритовому

              виробництві

1.1а          перекидальники

1.1а          постачальники кріпильних матеріалів у шахти

1.1а          пробовідбірники

1.1а          пробуторники малолітражних драг

1.1а          прохідники на поверхневих роботах

1.1а          розпилювачі каменю

1.1а          скруберники-насосники

1.1а          сортувальники

1.1а          стовбурові (підземні), зайняті на поверхні шахт

1.1а          стрічкові прибиральники,  зайняті   в   кар'єрах   і

              розрізах

1.1а          трактористи, зайняті   в  кар'єрах,  розрізах  і  на

              відвалах

1.1а          укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням слюди

1.1а          цементаторники гідромідьустановок

1.1а          шліхівники

1.1а          шлюзівники

1.1б          б) керівники та фахівці

1.1б          керівники та фахівці кар'єрів,  розрізів,  копалень,

              гідравлік   і   промивальних  приладів,  промислових

              майданчиків будівництва  шахт,  рудників,  розрізів,

              розрізоуправлінь,  кар'єрів,  драг,  метрополітенів,

              тунелів, підземних каналів та інших підземних споруд

              і шахт

                     Роботи на поверхні кар'єрів, розрізів,

                                шахт і рудників

1.1б          геологи, дільничні геологи

1.1б          геофізики

1.1б          гідрогеологи, дільничні гідрогеологи

1.1б          головні геологи

1.1б          головні інженери, їх заступники

1.1б          головні маркшейдери, їх заступники

1.1б          головні механіки, їх заступники

1.1б          головні електрики, їх заступники

1.1б          головні електромеханіки, їх заступники

1.1б          головні енергетики, їх заступники

1.1б          директори (начальники),  їх заступники (в  розрізах,

              кар'єрах)

1.1б          інженери, зайняті в змінах на виробничих дільницях

1.1б          інженери з гірничих робіт,  які виконують  роботи  в

              підземних умовах

1.1б          маркшейдери кар'єрів,  рудників,  шахт,  маркшейдери

              дільничні

1.1б          майстри бурові свердловин

1.1б          майстри (старші майстри) бурові дільниць

1.1б          майстри гірничі

1.1б          майстри шляхові,  зайняті в кар'єрах,  розрізах і на

              відвалах

1.1б          майстри (старші майстри) контрольні

1.1б          майстри (старші майстри) з ремонту устаткування

1.1б          майстри (старші майстри) виробничих дільниць

1.1б          механіки, старші механіки

1.1б          начальники драг

1.1б          начальники відділів,   пов'язані   з   роботами  під

              землею:      виробничого,      виробничо-технічного,

              технічного,  капітального  будівництва,  організації

              праці й заробітної плати, їх заступники

1.1б          начальники змін

1.1б          начальники розрізобудівних управлінь, їх заступники

1.16          начальники дільниць, їх заступники

1.1б          начальники цехів (гірничих), їх заступники

1.1б          виконавці робіт, їх заступники

1.1б          технічні керівники, їх заступники

1.1б          електрики дільниць

1.1б          електромеханіки

1.1б          енергетики

                       2. Роботи на поверхні з підземної

                              газифікації вугілля

1.2а-3        а) робітники,  зайняті  на  дільницях   (в   цехах):

              знесірчення,    газогенераторних,    газодувних   та

              бурових, на підземній газифікації вугілля

1.2б          б) керівники та фахівці

1.2б          майстри дільниць      (цехів):     газогенераторних,

              газодувних та знесірчення

1.2б          механіки дільниць     (цехів):     газогенераторних,

              газодувних та знесірчення

1.2б          начальники змін

                 3. Добування, перероблення та транспортування

                              закладного матеріалу

1.3а          а) робітники

1.3а          бункерувальники

1.3а          вагонетники повітряно-канатних доріг

1.3а          вибуховики

1.3а          водії автомобілів (вантажних), зайняті в кар'єрах

1.3а          гірники

1.3а          грохотники

1.3а          дозувальники

1.3а          дробильники

1.3а          забійники

1.3а          забійники на відбійних молотках

1.3а          лебідники

1.3а          люкові

1.3а          майстри-підривники

1.3а          машиністи бульдозерів

1.3а          машиністи бурових установок

1.3а          машиністи екскаваторів

1.3а          машиністи змішувальних установок гідрозакладки

1.3           машиністи конвеєрів

1.3а          машиністи млинів

1.3б          б) керівники та фахівці

1.3б          майстри дільниць, зайняті в кар'єрах

1.3б          майстри дробильних фабрик, дільниць (цехів)

                         4. Виробництво інертного пилу

1.4а          а) робітники

1.4а          вивантажувачі пилу

1.4а          гірники, зайняті відкаткою

1.4а          дробильники

1.4а          електрослюсарі (слюсарі)  чергові   та   з   ремонту

              устаткування

1.4а          машиністи бурових установок

1.4а          машиністи конвеєрів

1.4а          машиністи млинів

1.4а          машиністи підіймальних машин

1.4а          машиністи сушильних установок

1.4а          наваловідбійники

1.4а          пробовідбірники

1.4б          б) керівники та фахівці

1.4б          майстри, старші  майстри дробильного,  помельного та

              сушильного цехів

                     5. Виробництво гірського воску (воску

                       буровугільного), реагентів на базі

                          бурого вугілля та озокериту

1.5а          а) робітники

1.5а          апаратники виробництва   озокериту  та  озокеритової

              продукції

1.5а          апаратники виробництва реагентів

1.5а          вантажники, зайняті  на  роботах  із  сировиною   та

              паливом

1.5а          дробильники

1.5а          машиністи конвеєрів

1.5а          машиністи сушильних установок

1.5а          слюсарі-ремонтники

1.5а          електрослюсарі (слюсарі)  чергові   та   з   ремонту

              устаткування

1.5б          б) керівники та фахівці

1.5б          майстри (старші майстри) з ремонту устаткування

1.5б          майстри, старші майстри

1.5б          механіки

1.5б          начальники змін

1.5б          начальники цехів та їх заступники

                  II. ПІДГОТОВКА РУД, ЗБАГАЧЕННЯ, ОКУСКУВАННЯ

                   (АГЛОМЕРАЦІЯ, БРИКЕТУВАННЯ, ОГРУДКУВАННЯ),

                       ВИПАЛЮВАННЯ РУД І НЕРУДНИХ КОПАЛИН

              Агломераційні комбінати, фабрики, цехи, відділення,

                установки. Виробництво обкотишів. Збагачувальні

               фабрики та установки для збагачення руди, вугілля,

               сланцю, а також інших нерудних копалин, що містять

                 шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки.

               Брикетування. Виробництво обважнювачів. Сортування

                на шахтах, розрізах ,кар'єрах. Обпалювання руд,

                нерудних копалин. Збагачувальні (доводжувальні)

              фабрики, цехи, установки для збагачення руди, пісків

               при видобуванні кольорових, дорогоцінних металів,

              алмазів. Зневоднення вугілля. Фабрики гранульованого

                   вугільного порошку та пиловидного вугілля

2а            а) робітники

2а            апаратники

2а            аспіраторники

2а            бригадири на  дільницях  основного  виробництва,  на

              яких  усі  робітники користуються правом на пільгове

              пенсійне забезпечення

2а            бункерувальники

2а            вагонетники повітряно-канатних доріг

2а            вантажники, зайняті на роботах із сировиною, піском,

              паливом,    реагентами,   концентратами   кольорових

              металів

2а            вивантажувачі на відвалах

2а            виставники, зайняті   у   виробництві   брикетів  із

              відходів вуглезбагачення

2а            вогнетривники, зайняті на гарячих роботах

2а            водії автомобілів,    зайняті    нарощуванням   дамб

              хвостосховищ,  вивезенням шламу,  породи та відходів

              збагачення і брикетування

2а            водії навантажувачів

2а            гідромоніторники, зайняті на відвалах (дамбах) та  у

              хвостовому господарстві

2а            гірники

2а            грохотники

2а            доводжувачі алмазовмісних концентратів

2а            дозувальники

2а            дозувальники реагентів

2а            дробильники

2а            електромонтери з     ремонту    та    обслуговування

              електроустаткування

2а            електрослюсарі (слюсарі)  чергові   та   з   ремонту

              устаткування

2а            завантажувачі мелючих тіл

2а            збагачувачі графіту

2а            знімачі брикетів

2а            контролери вуглеприймання

2а            контролери продукції збагачення

2а            контролери у виробництві чорних металів,  зайняті на

              гарячих ділянках робіт

2а            концентраторники

2а            коректувальники шламу

2а            лебідники

2а            люкові

2а            машиністи (випалювачі) обертових печей

2а            машиністи автогрейдерів, зайняті в хвостосховищах

2а            машиністи брикетних пресів

2а            машиністи бульдозерів,  зайняті   в   технологічному

              процесі  та на шламових і породних системах,  у тому

              числі    вантаженням    вугілля,    а    також     у

              хвостосховищах

2а            машиністи вагоноперекидачів

2а            машиністи вентиляційних та аспіраційних установок, у

              тому числі зайняті обслуговуванням димососів

2а            машиністи дробильно-помельно-сортувальних механізмів

2а            машиністи ексгаустерів

2а            машиністи екскаваторів,   зайняті  в  технологічному

              процесі та на шламових і породних системах,  у  тому

              числі вантаженням концентрату

2а            машиністи живильників

2а            машиністи з обслуговування силосів та вугільних башт

2а            машиністи завантажувальних механізмів

2а            машиністи землесосних      плавучих     несамохідних

              снарядів,  зайняті перекачуванням шламу,  пульпи  та

              реагентів

2а            машиністи землесосних       установок,       зайняті

              перекачуванням шламу, пульпи та реагентів

2а            машиністи змішувальних барабанів

2а            машиністи коксонавантажувальних машин

2а            машиністи конвеєрів

2а            машиністи кранів (кранівники)

2а            машиністи кранів    автомобільних,     зайняті     в

              хвостосховищах

2а            машиністи кратцерів

2а            машиністи мішалок

2а            машиністи млинів

2а            машиністи насосних установок, зайняті перекачуванням

              шламу, пульпи, промпродуктів і реагентів

2а            машиністи огрудковувачів

2а            машиністи перевантажувачів,    зайняті     очищенням

              фільтрів і апаратів пилового осадження

2а            машиністи підіймальних машин

2а            машиністи пневмотранспорту, зайняті транспортуванням

              пилу та на дозувальних пристроях

2а            машиністи промивальних         машин,        зайняті

              обслуговуванням усіх видів збагачувальних установок

2а            машиністи розфасувально-пакувальних машин

2а            машиністи рудоусереднювальних машин

2а            машиністи скіпових підіймачів

2а            машиністи скреперів, зайняті вантаженням вугілля

2а            машиністи скреперних лебідок

2а            машиністи сушильних установок

2а            машиністи трубоукладачів, зайняті в хвостосховищах

2а            машиністи установок збагачення та брикетування

2а            монтажники дробильно-розмельного   устаткування   та

              устаткування для сортування й збагачення

2а            монтажники технологічних    трубопроводів,   зайняті

              ремонтом та обслуговуванням устаткування

2а            монтажники устаткування металургійних заводів

2а            монтери колій, зайняті на під'їзних коліях

2а            обпалювачі стінових та в'яжучих матеріалів,  зайняті

              випалюванням брикетів із відходів вуглезбагачення

2а            оператори з     обслуговування     установок     для

              пилогазоуловлювання

2а            оператори пульта керування,  зайняті  у  виробництві

              обважнювачів брикетів, препаратів і концентратів

2а            пробовідбірники

2а            пробуторники малолітражних драг

2а            просівачі порошків на механічних ситах

2а            регулювальники хвостового господарства

2а            розчиняльники реагентів

2а            садчики, зайняті у виробництві брикетів із  відходів

              вуглезбагачення

2а            сепараторники, зайняті в мокрому циклі збагачення

2а            скруберники-насосники

2а            слюсарі-ремонтники

2а            сортувальники

2а            стрічкові прибиральники, зайняті прибиранням пилу

2а            сушильники

2а            теслярі, зайняті       влаштуванням       дерев'яних

              трубопроводів на хвостосховищах

2а            трактористи, зайняті в хвостосховищах

2а            транспортувальники (обслуговування механізмів)

2а            укладальники-пакувальники

2а            фільтрувальники

2а            флотатори

2а            форсунники

2а            центрифугувальники

2а            чистильники, зайняті очищенням барабанів,  бункерів,

              рамп, контраційних столів та аспіраційних систем

2а            шихтувальники

2а            шламівники-басейники

2а            шліхівники

2а            шлюзівники

2б            б) керівники та фахівці

2б            головні електрики фабрик на правах цехів

2б            головні енергетики фабрик на правах цехів

2б            головні інженери фабрик на правах цехів

2б            головні механіки фабрик на правах цехів

2б            електрики дільниць (відділень)

2б            електрики цехів

2б            електромеханіки

2б            енергетики

2б            енергетики цехів

2б            енергетики, енергетики дільниць (відділень)

2б            майстри виробничих дільниць

2б            майстри, старші майстри

2б            майстри, старші майстри з ремонту устаткування

2б            механіки

2б            механіки дільниць (відділень)

2б            механіки цехів

2б            начальники виробництва   (основних   корпусів),   їх

              заступники

2б            начальники дільниць (відділень), їх заступники

2б            начальники змін

2б            начальники фабрик на правах цехів, їх заступники

2б            начальники цехів, їх заступники

                           1. Збагачення руд і пісків

                 під час видобування кольорових і дорогоцінних

                                металів, алмазів

2.1а          а) робітники

2.1а          дозувальники реагентів

2.1а-1        працівники пробірних      і     пробірно-аналітичних

              лабораторій,  зайняті на  роботах  із  застосуванням

              ціанідів, а також на золотодобувних підприємствах

2.1а          сепараторники

2.1а          слюсарі контрольно-вимірювальних     приладів     та

              автоматики,  зайняті  обслуговуванням   і   ремонтом

              контрольно-вимірювальних   приладів   та  автоматики

              безпосередньо в місцях їх встановлення на  дільницях

              (робочих    місцях),    основні    робітники    яких

              користуються    правом    на    пільгове    пенсійне

              забезпечення за Списком N 1

                             III. ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ

                             1. Доменне виробництво

3.1а          а) робітники

3.1а          бригадири рудного двору

3.1а          вантажники, зайняті на рудному дворі

3.1а          вивантажувачі на відвалах

3.1а          вогнетривники

3.1а          водії автомобілів,  зайняті  переміщенням  шлаку  на

              гарячих ділянках робіт

3.1а          водії електро-  та  автовізків,  зайняті  на рудному

              дворі

3.1а          газорятівники, зайняті на роботах  із  застосуванням

              газозахисної апаратури

3.1а          готувачі заправних,    вогнетривких   матеріалів   і

              термічних сумішей

3.1а          грануляторники доменних шлаків

3.1а          дробильники

3.1а          електромонтери з    ремонту    та     обслуговування

              електроустаткування

3.1а          електрослюсарі (слюсарі)   чергові   та   з  ремонту

              устаткування

3.1а          ковшові, зайняті приготуванням вапняного розчину  та

              оббризкуванням ковшів

3.1а          контролери у виробництві чорних металів,  зайняті на

              гарячих ділянках робіт

3.1а          котельники, зайняті     ремонтом      металургійного

              устаткування

3.1а          машиністи бульдозерів, зайняті на рудному дворі

3.1а          машиністи вагоноперекидачів

3.1а          машиністи дробильно-навантажувальних      агрегатів,

              зайняті на рудому дворі

3.1а          машиністи екскаваторів, зайняті на рудному дворі

3.1а          машиністи конвеєрів, зайняті на рудному дворі

3.1а          машиністи кранів металургійного виробництва

3.1а          машиністи скіпових підіймачів

3.1а          машиністи шихтоподачі

3.1а          монтажники санітарно-технічних        систем       і

              устаткування, зайняті ремонтом доменних печей

3.1а          монтажники технологічних   трубопроводів,    зайняті

              ремонтом металургійного устаткування

3.1а          монтажники устаткування    металургійних    заводів,

              зайняті ремонтом металургійного устаткування

3.1а          монтери колій, зайняті на під'їзних коліях

3.1а          оператори поста керування системами шихтоподачі

3.1а          прибиральники відходів металургійного виробництва

3.1а-3а       робітники грануляційного басейну

3.1а-3б       робітники та бригадири, зайняті на шлакових відвалах

              та обробленням шлаку

3.1а          слюсарі контрольно-вимірювальних     приладів     та

              автоматики,  зайняті  обслуговуванням   і   ремонтом

              контрольно-вимірювальних   приладів   та  автоматики

              безпосередньо в місцях їх встановлення на  дільницях

              (робочих    місцях),    основні    робітники    яких

              користуються    правом    на    пільгове    пенсійне

              забезпечення за Списком N 1

3.1а          слюсарі систем випарного охолодження

3.1а          слюсарі-ремонтники

3.1а          трактористи, зайняті подаванням шихти на рудному

              дворі

3.1а          шихтувальники

3.1б          б) керівники та фахівці

3.1б          електрики дільниць

3.1б          електрики цехів

3.1б          енергетики

3.1б          енергетики дільниць

3.1б          енергетики цехів

3.1б          майстри (старші майстри) з ремонту устаткування

3.1б          майстри (старші  майстри)  контрольні,  зайняті   на

              гарячих ділянках робіт

3.1б          майстри, старші майстри

3.1б          механіки дільниць

3.1б          механіки цехів

3.1б          начальники дільниць

3.1б          начальники змін

3.1б          начальники цехів, їх заступники

                2. Виробництво сталі та феросплавів. Підготовка

              сполук і копрові роботи. Ремонт металургійних печей.

                         Випалювання доломіту та вапна

3.2а          а) робітники

3.2а          бригадири шихтового   двору  в  сталеплавильному  та

              феросплавному виробництвах

3.2а          бункерувальники, зайняті  подаванням  матеріалів  до

              конвертера

3.2а          бурильники шпурів,  зайняті  обробленням  брухту  та

              шлаку

3.2а          вагарі, зайняті на шихтовому дворі

3.2а          вантажники, зайняті    на    шихтовому    дворі   та

              вантаженням фосфатшлаків

3.2а          вибуховики

3.2а          вивантажувачі вапна з печей

3.2а          вивантажувачі на відвалах

3.2а          вогнетривники

3.2а          водії транспортних засобів, зайняті транспортуванням

              шлаку на гарячих ділянках робіт

3.2а          водії навантажувачів,    зайняті    транспортуванням

              вогнетривких матеріалів на гарячих ділянках робіт

3.2а          газорятівники, зайняті на роботах  із  застосуванням

              газозахисної апаратури

3.2а          готувачі заправних,    вогнетривких   матеріалів   і

              термічних сумішей

3.2а          дозувальники

3.2а          дробильники

3.2а          електромонтери з    ремонту    та     обслуговування

              електроустаткування

3.2а          електрослюсарі (слюсарі)   чергові   та   з  ремонту

              устаткування

3.2а          змішувальники, зайняті   приготуванням   електродної

              маси

3.2а          клеймувальники гарячого металу

3.2а          контролери у виробництві чорних металів,  зайняті на

              гарячих ділянках робіт

3.2а          копрівники з оброблення брухту та відходів металу

3.2а          котельники, зайняті     ремонтом      металургійного

              устаткування

3.2а          лебідники

3.2а          маркувальники, зайняті маркуванням гарячого металу

3.2а          машиністи бульдозерів,  зайняті  вантаженням  шлаку,

              ламанням кладки печей

3.2а          машиністи вагоноперекидачів

3.2а          машиністи дистрибуторів

3.2а          машиністи екскаваторів, зайняті вантаженням шлаку та

              ламанням кладки печей

3.2а          машиністи електровозів металургійних цехів

3.2а          машиністи кранів (кранівники)

3.2а          машиністи кранів металургійного виробництва

3.2а          машиністи млинів

3.2а          машиністи насосних установок, зайняті перекачуванням

              смоли та мазуту до мартенівських печей

3.2а          машиністи скреперів      (скреперисти),      зайняті

              розбиранням брухту та металу

3.2а          монтажники санітарно-технічних        систем       і

              устаткування,   зайняті   ремонтом    металургійного

              устаткування

3.2а          монтажники технологічних    трубопроводів,   зайняті

              ремонтом і обслуговуванням устаткування

3.2а          монтажники устаткування    металургійних    заводів,

              зайняті ремонтом металургійного устаткування

3.2а          монтери колій,  зайняті на  під'їзних  коліях  та  у

              шлакових відвалах

3.2а          набивальники блоків

3.2а          оператори з     обслуговування     установок     для

              пилогазоуловлювання,  зайняті уловлюванням пилу  під

              час   помелу   шлаку   та   приготування   заправних

              матеріалів

3.2а          оператори завантаження      конвертерів,     зайняті

              подаванням матеріалів до конвертерів

3.2а          оператори постів керування системами шихтоподачі

3.2а          оператори систем  гідравліки  та  охолодження  машин

              безперервного лиття заготовок

3.2а          підручні сталеварів вакуумних печей

3.2а          пультівники електроплавильних печей

3.2а          різальники холодного металу

3.2а-3        робітники та  бригадири  з   переміщення   сировини,

              напівфабрикатів   і   готової  продукції  в  процесі

              виробництва

3.2а-3        робітники та бригадири, зайняті на шлакових відвалах

              та обробленням шлаку

3.2а-3        робітники, зайняті   випалюванням   і  вивантаженням

              випаленого доломіту та вапна

3.2а          розбивальники феросплавів

3.2а          роздільники брухту та відходів металу

3.2а          сепараторники, зайняті обробленням шлаку

3.2а          слюсарі контрольно-вимірювальних     приладів     та

              автоматики,  зайняті  обслуговуванням   і   ремонтом

              контрольно-вимірювальних   приладів   та  автоматики

              безпосередньо в місцях їх встановлення на  дільницях

              (робочих    місцях),    основні    робітники    яких

              користуються    правом    на    пільгове    пенсійне

              забезпечення за Списком N 1

3.2а          слюсарі систем випарного охолодження

3.2а          слюсарі-ремонтники

3.2а          сортувальники, зайняті     сортуванням    випаленого

              доломіту

3.2а          сталевари вакуумних печей

3.2а          стропальники, зайняті обробленням металобрухту

3.2а          сушильники, зайняті сушінням феросплавів

3.2а          термісти прокату й труб

3.2а          теслярі, зайняті ремонтом металургійних печей

3.2а          транспортувальники (такелажні  роботи),  зайняті  на

              гарячих ділянках робіт

3.2а          формувальники електродної маси

3.2а          форсунники

3.2а          чистильники феросплавів

3.2а          шихтувальники

3.2б          б) керівники та фахівці

3.2б          електрики дільниць

3.2б          електрики цехів

3.2б          енергетики дільниць, цехів

3.2б          майстри (старші  майстри)  контрольні,  зайняті   на

              гарячих ділянках робіт

3.2б          майстри, старші майстри

3.2б          майстри, старші майстри з ремонту устаткування

3.2б          механіки дільниць

3.2б          механіки цехів

3.2б          начальники дільниць

3.2б          начальники змін

3.2б          начальники цехів, їх заступники

                          3. Прокатне, колесопрокатне,

                 бандажопрокатне, вилопрокатне, жерстекатальне,

                    лудильне, оцинкувальне та освинцювальне

                  виробництва. Виробництво рейкових скріплень.

                   Термічна обробка, вирубування та зачищення

                          гарячого металу. Виробництво

                              каліброваного металу

3.3а          а) робітники

3.3а          вальцювальники, зайняті  складанням  та   перевалкою

              клітей

3.3а          вальцювальники профілевигинальних агрегатів

3.3а          вальцювальники станів холодного прокату

3.3а          відпальники прецизійних сталей та сплавів

3.3а          вогнетривники

3.3а          газорятівники

3.3а          гартівники

3.3а          електромонтери з     ремонту    та    обслуговування

              електроустаткування

3.3а          електрослюсарі (слюсарі)  чергові   та   з   ремонту

              устаткування

3.3а          кислототривники-гумувальники

3.3а          клеймувальники гарячого металу

3.3а          контролери у виробництві чорних металів,  зайняті на

              гарячих ділянках робіт  поопераційним  контролем  на

              агрегатах    безперервного    травлення,    лудіння,

              оцинкування, алюмооцинкування, освинцювання

3.3а          лакувальники жерсті й труб

3.3а          маркувальники, зайняті на роботах з гарячим металом

3.3а          мастильники

3.3а          машиністи ведучих моторів прокатних станів

3.3а          машиністи зливколамачів

3.3а          машиністи кранів металургійного виробництва

3.3а          машиністи парових машин та локомобілів,  зайняті  на

              головних приводах прокатних станів

3.3а          монтажники санітарно-технічних        систем       і

              устаткування,   зайняті   ремонтом    металургійного

              устаткування

3.3а          монтажники технологічних    трубопроводів,   зайняті

              ремонтом та обслуговуванням устаткування

3.3а          монтажники устаткування металургійних заводів

3.3а          набирачі пакетів листів та труб

3.3а          оператори ліній оброблення рейок

3.3а          оператори постів керування

3.3а          оператори постів керування станами холодного прокату

3.3а          оператори профілевигинальних агрегатів

3.3а          підручні вальцювальників станів холодного прокату

3.3а          плавильники вторинного олова

3.3а          полірувальники, зайняті на роботах із  застосуванням

              оксиду хрому

3.3а          правильники прокату й труб

3.3а          пресувальники-прошивальники рейкових скріплень

3.3а          різальники металу   на  ножицях  і  пресах,  зайняті

              рубанням рейкових скріплень на пресах

3.3а          різальники холодного металу

3.3а-3а       робітники та   бригадири,   зайняті   обробленням  і

              сортуванням металу та готової продукції

3.3а-3б       робітники та   бригадири,    зайняті    переміщенням

              сировини,  напівфабрикатів  та  готової  продукції в

              процесі виробництва

3.3а-3в       робітники та    бригадири,    зайняті    прийманням,

              здаванням,   пакетуванням  і  пакуванням  металу  та

              готової продукції

3.3а          роздиральники пакетів

3.3а          розмітники прокату,  зайняті  розмічуванням гарячого

              металу

3.3а          слюсарі контрольно-вимірювальних     приладів     та

              автоматики,   зайняті   обслуговуванням  і  ремонтом

              контрольно-вимірювальних  приладів   та   автоматики

              безпосередньо  в місцях їх встановлення на дільницях

              (робочих    місцях),    основні    робітники    яких

              користуються    правом    на    пільгове    пенсійне

              забезпечення за Списком N 1

3.3а          слюсарі систем випарного охолодження

3.3а          слюсарі-проводники

3.3а          слюсарі-ремонтники

3.3а          талькувальники листів та стрічок

3.3а          термісти прокату й труб

3.3а          транспортувальники  (такелажні  роботи),  зайняті на

              гарячих ділянках робіт

3.3а          форсунники

3.3а          шліфувальники, зайняті шліфуванням валків

3.3а          штампувальники, зайняті холодним штампуванням

3.3б          б) керівники та фахівці

3.3б          електрики дільниць